Съобщение за открита процедура по издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Дата на публикуване: 15.10.2021 16:35

Съобщение

за открита процедура по издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел – изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за регулиране на оттока и за защита от вредното въздействие на водите – изграждане на подпорна стена по десния бряг на река Острешка в гр. Априлци, общ. Априлци, обл. Ловеч.


   В Басейнова дирекция за управление на водите в „Дунавски район” - гр. Плевен,  по повод Заявление с вх. № РР-01-47/24.06.2021г. от  Община Априлци, е започнала процедура  по издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел – изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за регулиране на оттока и за защита от вредното въздействие на водите – изграждане на подпорна стена по десния бряг на река Острешка в гр. Априлци, общ. Априлци, обл. Ловеч.

 

   Заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешително или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.


Тук може да видите пълният на Съобщението от Басейнова дирекция „Дунавски район” – гр. Плевен


   Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция „Дунавски район” – гр. Плевен, ул."Чаталджа" № 60

 

 


Наименование Брой тегления
Съобщение.pdf 14 Изтегли документ с име "Съобщение.pdf"

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: