Република България
Община Априлци
Официален интернет сайт
Български пощи

Райски кът в сърцето на Балкана

Иконата на св. Новоселски мъченици

Фолклорен фестивал в Априлци

Парк Зла река

Тодоров ден в Априлци

Видимско пръскало

3 - ти Март 2017 г.


Град Априлци се намира в планински район. Разположен е в обширна котловина в подножието на първенеца на Стара планина — връх Ботев, недалеч от връх Марагидик.

До града се достига от запад по шосеен път от град Троян и Орешака. От север - през Граднишкият боаз (до село Кръвеник) по асфалтов път или през Дебневският боаз. И от североизток през Батошевският боаз по новоасфалтираният но тесен и с остри завои път. 

20.03.2017
Допуснато изработване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 52218.548.48

О Б Я В Л Е Н И Е № 352гр.Априлци 20.03.2017 г. Община Априлци, област Ловеч на основание чл.124б,ал.2 от Закона за устройство на територията...


20.03.2017
Допуснато ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПРЗ за ПИ 52218.546.338 в УПИ V и УПИ VI от кв. 60 по плана на гр. АПРИЛЦИ, кв. Острец

ОБЯВЛЕНИЕ№ 353 от 20.03.2017 г. Община Априлци, област Ловеч на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/съобщава, че със Заповед №93/!6.03.2017г. на Кмета...


06.03.2017
Обявление за промяна на "Правилник за отпускане на еднократни финансови помощи на жители на Община Априлци"

На основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 28 от Закона за нормативните актове, Временната комисия за актуализиране и промяна на "Правилник за...


16.02.2017
Разяснителна кампания със земеделските стопани за директно подпомагане на площ 2017 г.

Уважаеми земеделски стопани,Информираме Ви, че във ввръзка с предстоящата кампания за подаване на заявления за директно подпомагане на площ 2017 г., Областна дирекция "Земеделие' -...


10.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ Във връзка с постъпилите предложения и алтернативи по време на разглеждане...


24.01.2017
Важно за земеделските стопани

Уважаеми земеделски стопани, Информираме Ви, че: Краен срок за ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ за стопанската 2016 - 2017 г. е 28.02.2017 г., съгласно чл.11, ал.1 от Нраедба № 3 от...


Времето в Априлци

Времето в Априлци

 
17.10.2016
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - Ремонт на улица "Стърна река" в кв.Видима на град Априлци

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - Ремонт на улица "Стърна река" в кв.Видима на град АприлциИнформация за публикувана в профила на...


30.09.2016
Пазарна кйонсултация за Изграждане на подземна мрежа за широколентов интернет, разположена в сервитута на общински път по проект „Рехабилитация на общински път /LOV 1001/III – 607/ Априлци, кв. „Зла река” – кв. „Видима” /LOV 3013/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с предстоящо кандидатстване на община Априлци с проектно предложение „Рехабилитация на общински път /LOV 1001/III – 607/ Априлци, кв. „Зла...


26.09.2016
ПУБЛИЧЕН ЖРЕБИИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.58, АЛ.3 ОТ ППЗОП

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ЖРЕБИИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.58, АЛ.3 ОТ ППЗОПОТНОСНО: Провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки...


20.09.2016
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища и улици в Община Априлци през зимен експлоатационен сезон 2016/2017 г.

Пъървоначалният срок за получаване на оферти за Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища и улици в Община Априлци през зимен експлоатационен сезон 2016/2017 г. е...


22.08.2016
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

СЪОБЩЕНИЕна основание чл.188, ал.2 от Закона за обществените поръчки Във връзка с обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от Закона за обществените поръчки с предмет:...


20.07.2016
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - Ремонт на улична мрежа в град Априлци, Община Априлци 2016 г.

Предмет на поръчкатаРемонт на улична мрежа в град Априлци, Община Априлци 2016 г. Ремонт на улица за гробищен парк с. Велчево ПИ 10567.137.49; ПИ 10567.35.59;...


17.03.2017
Забрана на къпането в язовирите и микроязовирите, откритите канали, река „Острешка” и река „Видима”

Със Заповед № 97 от 17.03.2017 г. ма Кмета на Община Априлци е забранено къпането в язовирите и микроязовирите, откритите канали, река „Острешка” и река...


06.10.2014
Заповед № РД-12-168 от 30.09.2014 г. на Директора на ОДЗ - Ловеч

Със Заповед № РД-12-168 от 30.09.2014 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Ловеч е прекратена процедурата по сключването на споразумение по чл.37в от...


24.09.2014
Заповед № 298 от 24.09.2014 г., за недопускане на нарушения на обществения ред и осигуряване на нормално протичане на изборния процес и въвеждане на временна забрана за провеждане на масови мероприятия и продажба на алкохолни напитки

ЗАПОВЕД№ 298гр. Априлци, 24.09.2014г. С Указ № 201 от 06.08.2014 г. (обн. ДВ, бр. 65 от 06.08.2014 г.), Президентът на Република България насрочи на 05...


22.04.2014
Избор на изпълнител на СМР за изграждане на колоездачна пътека от кв. Острец до кв. Видима, създаване на посетителски демонстративен център и изграждане на хеликоптерна площадка на територията на Община Априлци за предотвратяване на пожари


09.04.2014
Заповед № 84 от 08.04.2014 г. за определяне на места за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент

Със Заповед № 84 от 08.04.2014 г. на Кмета на Община Априлци, На основание чл.44, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във...


09.04.2014
Заповед № 75 от 31.03.2014 г. за образуване на избирателни секции на територията на община Априлци

Със Заповед № 75 от 31.03.2014г. на Кмета на Община Априлци, на основание чл.44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и...


 
Търсачка
 
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България заедно