Добре дошли
Slide 1

Райски кът в сърцето на Балкана

Slide 2

Иконата на св. Новоселски мъченици

Slide 3

Фолклорен фестивал в Априлци

Slide 4

Парк Зла река

Slide 5

Тодоров ден в Априлци

Slide 6

Видимско пръскало

Град Априлци се намира в планински район. Разположен е в обширна котловина в подножието на първенеца на Стара планина — връх Ботев, недалеч от връх Марагидик.

До града се достига от запад по шосеен път от град Троян и Орешака. От север - през Граднишкият боаз (до село Кръвеник) по асфалтов път или през Дебневският боаз. И от североизток през Батошевският боаз по новоасфалтираният но тесен и с остри завои път.

 

Новини и съобщения

18.08.2014
Информация за планова подмяна на електромери на територията на Ловешка област, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 18 - 22 август 2014 г.

Уважаеми съграждани, ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма заподобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършвадейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт...


18.08.2014
Информация относно заболяването "Син език"

ОБЩИНСКА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ – АПРИЛЦИНА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СТОПАНИ, ОТГЛЕЖДАЩИ ОВЦЕ, КОЗИ И ГОВЕДА! Във връзка с възникналите огнища на заболяването Син език по преживните...


15.08.2014
Информация за контактните точки и документи във връзка със заболяването "Син език"

СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ЗАЕТИ С НАБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БОЛЕСТТА „СИН ЕЗИК“ И ЩЕ ДАВАТ УКАЗАНИЯ НА...


12.08.2014
Обявление №1297 от 10.08.2014 г.

О Б Я В Л Е Н И Е№1297гр. Априлци 10.08.2014г. Общинска администрация гр. Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за...


12.08.2014
Обявление №1298 от 11.08.2014г.

О Б Я В Л Е Н И Е №1298Гр.Априлци 11.08.2014г. Общинска администрация гр.Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на...


12.08.2014
Обявление № 1299 от 11.08.2014г.

О Б Я В Л Е Н И Е №1299.Гр.Априлци 11.08.2014г. Общинска администрация гр.Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на...


Профил на купувача

25.07.2014
Публично отваряне на ценови оферти за СМР за ремонт на общински пътища с номера LOV1001 и LOV2003, ремонт на ул.Старо Скандало, ул.Лъката и изграждане на склад за инертни материали и дървени стърготини в ПИ 52218.530.656

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИОТНОСНО: Провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител на СМР за ремонт на...


09.07.2014
ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ за СМР за изграждане на колоездачна пътека от кв. Острец до кв. Видима, създаване на посетителски демонстративен център и изграждане на хеликоптерна площадка на територията на Община Априлци за предотвратяване на пожари

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИОТНОСНО: Провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител на СМР за изграждане на...


23.06.2014
Сключен договор между Община Априлци и Карис Груп ЕООД, гр.Ловеч

На 23.06.2014 г. се сключиха договори между Община Априлци и "Карис Груп" ЕООД, град Ловеч за "Доставка и монтаж на информационни табла и табели за...


16.06.2014
Сключен договор между Община Априлци и Кастело ООД

На 11.06.2014 г. бе сключен договор между Община Априлци и "Кастело" ООД, град Стара Загора за Изработка, доставка и монтаж на информационни табла и пътепоказатели...


12.06.2014
Избор на изпълнител на СМР за ремонт на общински пътища с номера LOV1001 и LOV2003, ремонт на ул.Старо Скандало, ул.Лъката и изграждане на склад за инертни материали и дървени стърготини в ПИ 52218.530.656

Решение за стартиране на открита процедураОбявление за обществена поръчкаУказания към участниците за участие в откритата процедураОбразци към документацията за участиеОбразци на приложенията към ценовата оферта...


03.06.2014
Решение за промяна на основание Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП в Обществена поръчка № 00016-2014-0004

С Решение № 166 от 02.06.2014 г. на Кмета на Община Априлци е направена промяна в Обявлението и документацията за участие в обществена поръчка с...


Покани

23.01.2014
Покана за публично обсъждане на Бюджет 2014

Уважаеми съграждани, Предстои приемането на бюджета на Община Априлци за 2014 година. По традиция това става след обществено обсъждане с гражданите. Разработването и приемането на...


15.01.2014
ПОКАНА за участие в обществено обсъждане във връзка с изготвянето на Общински план за развитие 2014-2020 г. на Община Априлци

ПОКАНА за участие в обществено обсъждане във връзка с изготвянето на Общински план за развитие 2014-2020 г. на Община АприлциУважаеми дами и господа, На...


06.12.2013
Покани за заседания на Общински съвет - Априлци на 10.12.2013 г.

Общински съвет Априлцигр.Априлци, ул. „Васил Левски” № 109, тел. 0889234978 E-mail: os_aprilci@abv.bgИзх. № 632 / 05.12.2013г.ДООБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИДОКМЕТА НА ОБЩИНАТАДОГ-Н /Г-ЖА/……………………………………..П О К А Н АНа...


Заповеди

22.04.2014
Избор на изпълнител на СМР за изграждане на колоездачна пътека от кв. Острец до кв. Видима, създаване на посетителски демонстративен център и изграждане на хеликоптерна площадка на територията на Община Априлци за предотвратяване на пожари


09.04.2014
Заповед № 84 от 08.04.2014 г. за определяне на места за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент

Със Заповед № 84 от 08.04.2014 г. на Кмета на Община Априлци, На основание чл.44, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във...


09.04.2014
Заповед № 75 от 31.03.2014 г. за образуване на избирателни секции на територията на община Априлци

Със Заповед № 75 от 31.03.2014г. на Кмета на Община Априлци, на основание чл.44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и...


16.10.2013
Заповед № 332 от 23.08.2013 г.

Със Заповед № 332 от 23.08.2013 г. на Кмета на Община Априлци са определени границите на районите, честотата на обслужване и видът на предлаганите услуги...


 
Търсене
 
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам