Български пощи
FastPay
Местоположение
Град Априлци е разположен в Северния регион на България. Той се намира в Ловешка област, в близост до град Троян, и е административен център на община Априлци. Градът е създаден през 1976 година от сливане на четири села, които понастоящем са негови квартали: Ново село, Зла река, Видима и Острец. Името Априлци е избирано в чест на героичните събития по време на Априлското въстание.Общината има 4 населени места
Общината е разположена на територия от 238 кв. км. Средната надморска височина за територията ѝ е 1 031 метра. Населението на Община Априлци към 31.12.2012 г. по данни на НСИ е 3 218 души, от които 2 915 жители на гр. Априлци и 303 жители на селата Велчево, Скандалото и Драшкова поляна. Структурата на населението по полов признак по данни от 2011 г. е следната: мъжете са 1596 (48,6%), а жените - 1689 (51,4%), или на 1000 мъже се падат 1058 жени при средно за страната 1054.


        
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"