Български пощи
Новини и съобщения

Организация на движението на 02.03.2019 г. в Община Априлци и гр.Априлци, във връзка с провеждане на празника на „Сланината и греяната ракия”
18.02.2019
Община Априлци уведомява всички граждани и гости на град Априлци, че във връзка с провеждане на 02.03.2019 г. на Деветото издание на традиционният празник на „Сланината и греяната ракия” в Община Априлци и гр.Априлци се въвеждат ограничения в движението на МПС.Спира се движението на МПС в периода 10:00 ч. – 15:00 ч. по републикански път III – 607 от км 59 + 150 (кръстовище строителен хипермаркет „ЕРМИ”) до км 61 + 930 (мост кв.Зла река).Няма да бъдат спирани автобуси и микробуси пътуващи по редовни автобусни линии и автомобили със специален режим на движение.ОБХОДНИ МАРШРУТИ Маршрут:   Обходен маршрут: кв.Острец – кв.Видима Виж на картата...

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАЗНИКА НА СЛАНИНАТА И ГРЕЯНАТА РАКИЯ
14.02.2019
  ПРАЗНИК НА СЛАНИНАТА И ГРЕЯНАТА РАКИЯАПРИЛЦИ 2019 ГОДИНАОБЩИНА АПРИЛЦИ И НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА - 1895г.” ОРГАНИЗИРАТ ДЕВЕТОТО ИЗДАНИЕ НА ТРАДИЦИОННИЯ ПРАЗНИК НА СЛАНИНАТА И ГРЕЯНАТА РАКИЯ Организаторите на празника информират всички желаещите да получат търговска площ, че поради запълване на територията предназначена за провеждане на празника, прекратяват записването на нови търговски площи.

Празник на сланината и греяната ракия АПРИЛЦИ 2019 година
22.01.2019
ПРАЗНИК НА СЛАНИНАТА И ГРЕЯНАТА РАКИЯАПРИЛЦИ 2019 ГОДИНАОБЩИНА АПРИЛЦИ И НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА - 1895г.” ОРГАНИЗИРАТ ДЕВЕТОТО ИЗДАНИЕ НА ТРАДИЦИОННИЯ ПРАЗНИК НА СЛАНИНАТА И ГРЕЯНАТА РАКИЯ Празникът тази година ще се проведе на 02 март  /събота/ на площада в центъра на града.Той е организиран за първи път през 2011 година с цел опазване на старите български традиции чрез представяне на типичните за района печена сланина и греяна ракия на фона на народни песни, хора и хумор.Събитието през годините намери свои радетели, последователи и съмишленици в цялата страна, които превръщат площада в трибуна на неизчерпаема жизнерадост и неповторимост.Всички посетители имат възможност да...

Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Априлци за 2019 г.
02.01.2019
П О К А Н А Уважаеми съграждани, На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси Община Априлци отправя покана към местната общност за участие в публичното обсъждане на ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2019 г.По традиция приемането на бюджета на общината става след обсъждане с местната общественост. Разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активно участие на граждани, местния бизнес, представители на неправителствени организации, общински съветници, кметове и кметски наместници, ръководители на бюджетни звена.Публичното обсъждане предоставя възможност на жителите на общината да получат детайлна информация за...

Нови банкови сметки на Община Априлци, считано от 02.01.2019 г.
31.12.2018
 ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ Община Априлци уведомява всички граждани и фирми за смяна на обслужващата банка, считано от 02.01.2019 г.Банковите сметки на общината вече ще са в Банка "ДСК" ЕАД.Както до сега общината ще разполага с 6 /шест/ отделни сметки, а именно: Банка "ДСК" ЕАД   BIC: STSABGSF   Приходна банкова сметка – за постъпления от местни данъци, такси и наеми на общинско имущество BG10STSA93008441104810 Бюджетна банкова сметка /разплащателна/ BG47STSA93003111194510 Извънбюджетна банкова сметка за средства от Национален фонд BG57STSA93003200030810 Извънбюджетна сметка за средства от РА към ДФ „Земеделие” BG41STSA93003200030710 Набирателна сметка за съхранение на чужди средства BG82STSA93003300284710 Сметка за безлихвени заеми по ПРСР BG26STSA93003111672710

Проект за изменение и допълнение на "Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Априлци".
14.12.2018
На основание чл.26, ал.2, във връзка с чл.28 от Закона за нормативните актове, Община Априлци и на информационното табло в сградата на общинската администрация е публикуван Проект за изменение и допълнение на "Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Априлци".Проектът е придружен с мотиви за изменение на Наредбата.Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Априлци на 14.12.2018г.На заинтересованите граждани и организации се предоставя 14 – дневен срок, считано 14.12.2018г. включително, за предложения и становища по проекта на „Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Априлци" на адрес: гр. Априлци,...

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"