Български пощи
FastPay
Читалища
Виж на

 Народно Читалище „СВЕТЛИНА - 1895 г."Виж на карта

БУЛСТАТ: 000283616
гр. Априлци, кв. Ново село,
пл.„Априлско Въстание" № 5                                    
тел. за контакти: 0878719825
e-mail: chit_svetlina@abv.bg
ДОНЧО ХРИСТОВ ПАЧНИКОВ - Председател
ПЕШКА ИВАНОВА КОВАЧЕВА - Секретар

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 


 Народно Читалище „БЪДЕЩЕ - 1894 г." 

Виж на карта
БУЛСТАТ: 000283655
гр. Априлци, кв. Острец,

тел. за контакти: 06958/2179
e-mail: chit.badeshte@abv.bg
ГАНКА ВАСИЛЕВА ЦВЕТКОВА - Председател
ВЕЛИАНА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА - Секретар

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Народно Читалище „ПЕТЪР БЕРОН - 1927 г."

Виж на карта
БУЛСТАТ: 000283420
гр. Априлци, кв. Зла река
тел. за контакти: 0889132965
e-mail: chitalishte_petyr_beron@abv.bg
ХРИСТО ДОНЧЕВ ПАЧНИКОВ - Председател
НЕЛИ ИВАНОВА МИЛЕНСКА - Секретар
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Народно Читалище „ПРОСВЕТА - 1927 г."

Виж на карта
БУЛСТАТ: 000283121
гр. Априлци, кв. Видима
тел. за контакти: 0885322872
e-mail: prosveta-vidima@abv.bg
МЛАДЕН ИЕРЕМИЕВ КОЛЕВ - Председател
ПАВЛИНКА ПЕТКОВА МИРЧЕВА - Секретар
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Народно Читалище „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - 1902 г."
 
Виж на карта
БУЛСТАТ: 000283114
Община Априлци, с. Велчево
тел. за контакти: 06964/2215
ВАСИЛ СТАНЧЕВ РАЧЕВ - Председател
ХРИСТИНА ПЕТКОВА ХРИСТОВА - Секретар
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА


 

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"