Български пощи
FastPay
Общински съветници и комисии към ОбС
Общински съвет Априлци


инж. Димитър Кирилов Кокошаров
- Председател на Общински съвет - Априлци

Мартин Пламенов Пенков
- Заместник председател на Общински съвет - Априлци


Списък на общинските съветници, мандат 2015-2019

 
1. Димитър Кирилов Кокошаров - МК "ОБЕДИНЕНИЕ АПРИЛЦИ"
2. Тотю Ненов Ненов - ПП "ГЕРБ"
3. Стелиян Пенков Нунев - ПП "ГЕРБ"
4. Пепа Костадинова Колева - ПП "ГЕРБ"
5. Паулин Христов Чорбаджийски - МК "ОБЕДИНЕНИЕ АПРИЛЦИ"
6. Начо Банков Начев - МК "ОБЕДИНЕНИЕ АПРИЛЦИ"
7. Тихомир Пенков Колев - МК "ОБЕДИНЕНИЕ АПРИЛЦИ"
8. Камен Росенов Славов - ПП "ГЕРБ"
9. Бранимир Иванов Беров - МК "ОБЕДИНЕНИЕ АПРИЛЦИ"
10. Младен Иеремиев Колев - ПП "ГЕРБ"
11.Мартин Пламенов Пенков - МК "ОБЕДИНЕНИЕ АПРИЛЦИ"

 
КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АПРИЛЦИ

                                
Комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки

Председател: Мартин Пламенов Пенков 

Секретар: Паулин Христов Чорбаджийски

Членове:       
Начо Банков Начев
Стелиян Пенков Нунев
Камен Росенов Славов
Бранимир Иванов Беров
Пепа Костадинова Колева

Комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околно среда, спорт, обществен ред и сигурност

Председател: Бранимир Иванов Беров

Секретар:
Тихомир Пенков Колев

Членове:
Начо Банков Начев
Младен Иеремиев Колев
Тотю Ненов Ненов


Комисия за противодействие на корупцията

Председател: Паулин Христов Чорбаджийски 

Секретар: Тихомир Пенков Колев

Членове:

Стелиян Пенков Нунев


 

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"