Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Нови банкови сметки на Община Априлци, считано от 02.01.2019 г.
31.12.2018

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Община Априлци уведомява всички граждани и фирми за смяна на обслужващата банка, считано от 02.01.2019 г.
Банковите сметки на общината вече ще са в Банка "ДСК" ЕАД.
Както до сега общината ще разполага с 6 /шест/ отделни сметки, а именно:

Банка "ДСК" ЕАД

 

BIC: STSABGSF

 

Приходна банкова сметка – за постъпления от местни данъци, такси и наеми на общинско имущество

BG10STSA93008441104810

Бюджетна банкова сметка /разплащателна/

BG47STSA93003111194510

Извънбюджетна банкова сметка за средства от Национален фонд

BG57STSA93003200030810

Извънбюджетна сметка за средства от РА към ДФ „Земеделие”

BG41STSA93003200030710

Набирателна сметка за съхранение на чужди средства

BG82STSA93003300284710

Сметка за безлихвени заеми по ПРСР

BG26STSA93003111672710

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"