Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Открит конкурс за възлагане добив на дървесина в подотдели 123"х" и 130"г"
04.08.2020


ОБЯВА

Община Априлци провежда открит конкурс за възлагане добив на дървесина в подотдели 123”х” и 130"г" от горските територии, собственост на Община Априлци, извоз до временен склад и транспорт на добитата дървена до обекти публична общинска собственост.
Конкурсна документация за открития конкурс 

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"