Български пощи
FastPay
Новини и съобщения

ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА  БЕЗОПАСНОСТ  И  ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” разпространява указания за набиране на доброволци
18.09.2020
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА  БЕЗОПАСНОСТ  И  ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” - ЛОВЕЧразпространяват във връзка с информационна камапания за набиране на доброволци тук приложените указания.Указания за набиране на доброволци

Започва набиране на преброители за Преброяване 2021 г.  
16.09.2020
От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд. В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 (линк към документите) и в сайтовете на общините.   При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.   Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование,...

Обявление № 1459/15.09.2020 г. за допуснато  изработване на Проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за  поземлени  имоти с идентификатори 52218.547.675 и 52218.547.674, УПИ II-101 и „озеленяване“ в кв.49 и промяна на улична регулация между о.т. 11, през о.т.12  до о.т.13, кв. Видима, гр. Априлци
15.09.2020
Община Априлци, област Ловеч на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № 383/10.09.2020 г. на Кмета на Община Априлци е допуснато  изработване на Проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за  поземлени  имоти с идентификатори 52218.547.675 и 52218.547.674, УПИ II-101 и „озеленяване“ в кв.49 и промяна на улична регулация между о.т. 11, през о.т.12  до о.т.13, кв. Видима, гр. Априлци, с което: Изработването на  проекта за изменение на ПУП-ПРЗ да се извърши при следните кумулативни условия: В проекта за изменение на плана за регулация да се предвиди...

Обявление № 1458/15.09.2020 г. за допуснато  изработване на проект за изменение на  подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за  поземлен  имот с идентификатор  10567.501.253, УПИ VI-225, кв.26, с. Велчево, общ. Априлци
15.09.2020
Община Априлци, област Ловеч, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №  382/10.09.2020 г. на Кмета на Община Априлци е допуснато  изработване на проект за Изменение на  подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за  поземлен  имот с идентификатор  10567.501.253, УПИ VI-225, кв.26, с. Велчево, общ. Априлци, с което: Изработването на  проекта за изменение на ПУП-ПРЗ да се извърши при следните кумулативни условия: В проекта за изменение на плана за регулация да се предвиди обособяването на ПИ с идентификатор 10567.501.253 в самостоятелен урегулиран поземлен имот – УПИ XIV-253 от кв.26 като вътрешните...

Обявление № 1429/11.09.2020 г. за допуснато изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 66771.501.256, УПИ I-177, кв.32,   с. Скандалото, общ. Априлци
14.09.2020
Община Априлци, област Ловеч, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №  372/01.09.2020 г. на Кмета на Община Априлци е допуснато  изработване на проект за изменение на  подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за  поземлен  имот с идентификатор  66771.501.256, УПИ I-177, кв.32,   с. Скандалото, общ. Априлци, с което: Изработването на проекта за изменение на ПУП-ПРЗ да се извърши при следните кумулативни условия:    1.1. В проекта за изменение на плана за регулация да се предвиди обособяването на ПИ с идентификатор 66771.501.256 в самостоятелен урегулиран поземлен имот – УПИ I-256...

Обявление № 1430/11.09.2020 г. за допуснато изработване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 66771.27.35, с. Скандалото, общ. Априлци
14.09.2020
Община Априлци, област Ловеч, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №  371/01.09.2020 г. на Кмета на Община Априлци е допуснато  изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за  поземлен  имот с идентификатор  66771.27.35, с. Скандалото, общ. Априлци, с което: Изработването на проекта за изменение на ПУП-ПРЗ да се извърши при следните кумулативни условия: 1.1. В проекта за плана за регулация да се предвиди обособяването на поземлен имот с идентификатор 66771.27.35 в един самостоятелен урегулиран поземлен имот УПИ I-27.35, регулационните граници на който да се проведат по...

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"