Български пощи
FastPay
Новини и съобщения

ТОДОРОВДЕН В АПРИЛЦИ
24.02.2020
Ръководството на Община Априлци, съвместно с ДЛС „Русалка” – гр. Априлци и НЧ „Просвета-1927 г.”, Ви канида присъствате на традиционния празник „ТОДОРОВДЕН”, който ще се проведе на 7.03.2020 г. /събота/ от 10:00 ч. в местността „Маринска”, кв. Видима. Очакваме Ви!

Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение: „Промяна предназначението на земеделска земя в размер на 943 кв.м., представляваща ПИ с идентификатори 52218.180.70, 52218.180.35 и част от ПИ 52218.180.40
24.02.2020
ОБЯВА  Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение: „Промяна предназначението на земеделска земя в размер на 943 кв.м., представляваща поземлени имоти с идентификатори 52218.180.70, 52218.180.35 и част от ПИ 52218.180.40 местност „Малк. и гол. Рът”, кв. Видима, гр. Априлци за изграждане на „рекреационни обекти и съоръжения и паркинг” към семеен хотел в ПИ 52218.547.370, представляващ УПИ VI-370 от кв. 71, кв. Видима, гр. Априлци, с който граничат поземлените имоти за инвестиционното намерение.Инвестиционното предложение е за изграждане на басейн с барбекю, спортна площадка и паркинг с 6-7 паркоместа за обслужване на гостите на хотела, в терена на който не са...

Във връзка с традиционния празник на сланината и греяната ракия 2020 г. в гр. Априлци
14.02.2020
Съобщение Във връзка с  провеждането на традиционния "Празник на сланината и греяната ракия" в гр. Априлци, предвид усложнената епизоотична обстановка в страната по отношение на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС) и голямото и значение за здравето на животните, икономическите и социалните последици за обществото, уведомяваме всички местни производители на сланина и търговци от цялата страна предлагащи продукти от животински произход, че са длъжни да извършват дейноста си в съответствие с действащото законодателство в областта на безопасността на храните.  Продажбата на свинско месо и месни продукти , върху които не е осъществен ветеринарно-медицински контрол, представляват риск за здравето на консуматорите. Не трябва да...

Организация на движението на 22.02.2020 г. в Община Априлци и гр.Априлци, във връзка с провеждане на празника на „Сланината и греяната ракия”
13.02.2020
Община Априлци уведомява всички граждани и гости на град Априлци, че във връзка с провеждане на 22.02.2020 г. на Десетото юбилейно издание на традиционният празник на „Сланината и греяната ракия” в Община Априлци и гр.Априлци се въвеждат ограничения в движението на МПС. Спира се движението на МПС в периода 10:00 ч. – 15:00 ч. по републикански път III – 607 от км 59 + 155 (кръстовище строителен хипермаркет „ЕРМИ”) до км 61 + 912 (мост кв.Зла река).Разрешение № 4 от 11.02.2020 г. на Агенция "Пътна инфраструктура"Няма да бъдат спирани автобуси и микробуси пътуващи по редовни автобусни линии и автомобили със специален режим...

Отмяна на грипна епидемия
10.02.2020
Във връзка с постъпило писмо с вх.№228/10.02.2020 г. на Директора на РЗИ Ловеч, се отменя епидемичната обстановка на територията на община Априлци, считано от 10.02.2020 г.

Обявление № 278/10.02.2020 г. за допуснато  изработване на ПУП-ПРЗ на поземлени имоти с идентификатор 52218.544.83 и 52218.544.136 по КК на гр. Априлци, кв. Острец, стр. пол. "Маришница"
10.02.2020
            Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №40/10.02.2020г. на Кмета на Община Априлци е допуснато  изработване на проект за подробен устройствен план – план  за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за  поземлени имоти с идентификатори 52218.544.83 и  52218.544.136 по кадастралната карта на  гр. Априлци, кв. Острец, строителен полигон „Маришница”, област Ловеч от  които  се обособява  един  урегулиран поземлен имот – УПИ I-83,136, като външните регулационни линии се поставят по външните имотни граници и се определи предназначение „за курортни дейности “;  За  новообразуваният урегулиран поземлен имот следва да бъде установен...

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"