Български пощи
Читалища


Народно Читалище „СВЕТЛИНА - 1895 г."


 
гр. Априлци, кв. Ново село,
 пл. „Априлско Въстание" № 5                                      
тел. за контакти: 0878719825
e-mail: chit_svetlina@abv.bg
 

Народно Читалище „БЪДЕЩЕ - 1894 г."


гр. Априлци, кв. Острец,
тел. за контакти: 06958/2179
e-mail: chit.badeshte@abv.bg
 
Народно Читалище „ПЕТЪР БЕРОН - 1927 г."


гр. Априлци, кв. Зла река
тел. за контакти: 0889132965
e-mail: chitalishte_petyr_beron@abv.bg
 
Народно Читалище „ПРОСВЕТА - 1927 г."гр. Априлци, кв. Видима
тел. за контакти: 0885322872
e-mail: prosveta-vidima@abv.bg
 
Народно Читалище „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - 1902 г."
Община Априлци, с. Велчево
тел. за контакти: 06964/2215
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"