ОБЩИНА АПРИЛЦИ НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ СРЕД БИВШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ НА МВР, МО И ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО за ограничаване на разпространението на коронавирус

Дата на публикуване: 19.03.2020 16:33

Във връзка с постоянната потребност от упражняване на ефективен контрол за ограничаване на разпространението на коронавирус и последователните усилия общинското ръководство за опазването на здравето на жителите, ОБЩИНА АПРИЛЦИ НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ СРЕД БИВШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ НА МВР, МО И ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО. Моля, желаещите да заявят това на тел. 0885824195, Михаил Михайлов, Гл.експерт обществен ред и сигурност.
Вашите помощ, знания и опит в трудните ситуации са ни нужни!  

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: