Достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 21.04.2017 06:55


ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

  1. Oписание на услугата.
  2. Заявление за достъп до информация.
  3. Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Общинска администрация Априлци.
  4. Вътрешни правила за изпълнение на ЗДОИ от Община Априлци
  5. Ред за искане и предоставяне на достъп до обществена информация

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - АПРИЛЦИ
Адрес: 5641, гр. Априлци, ул."Васил Левски" 109
Тел: 06958/22-22
Факс: 06958/22-85
Електронна поща: apriltsi1976@abv.bg
БУЛСТАТ: 000291267

    
Работното време на звеното за административно обслужване е 8.00-17.00 часа, почивка  от 12.00-13.00 часа.
В случаите, когато има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два часа - до 19.00 часа.

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: