Конкурси за работа

/assets/Pictures/LogoApriltsi.png

Община Априлци търси да назначи медицинска сестра на пълен работен ден за Детска градина „Априлче“- гр. Априлци

Община Априлци търси да назначи Шофьор категория С на пълен работен ден

Община Априлци търси да назначи Шофьор категория D на пълен работен ден

Община Априлци търси да назначи служител на длъжността СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ „ТСУ” 

Община Априлци търси да назначи служител на длъжността  СПЕЦИАЛИСТ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС за длъжността ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, АДМИНИСТРАТИВНО, ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“

Списък допуснати и недопуснати кандиати за длъжността ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, АДМИНИСТРАТИВНО, ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ в Община Априлци

Потърсете в ел.страница

Анкета

Какво смятате за новата визия на сайта ?


Какво смятате за новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
33 % Complete (success)
Не ми допада :
65 % Complete (success)
Не знам :
2 % Complete (success)