COVID-19 /Коронавирус/

Дата на публикуване: 08.05.2020 00:00
Заповеди на Министъра на здравеопазването

Имунизационна кампания срещу COVID-19 на регионално ниво за лица със затруднен достъп до имунизационни кабинети, от август 2022 г.  - заявете на тел.06958/2222 ! 

Желаещите да се ваксинират лица със затруднен достъп до ваксинация срещу COVID-19 е необходимо да заявят това при кметовете и кметските наместници на населените места
Заповед на РЗИ-Ловеч №РД-01-135/21.07.2022 г.


Заповед №85/10.03.2020 г. на кмета на община Априлци

Заповед №93/11.03.2020 г. на кмета на община Априлци

Заповед №100/13.03.2020 г. на кмета на община Априлци

Заповед №101/15.03.2020 г. на кмета на община Априлци

Заповед №121/23.03.2020 г. на кмета на община Априлци относно преустановяване на транспортните връзки събота и неделя с обществен транспорт на пътници по линията Априлци-Троян, променена със ЗАПОВЕД №171 от 27.04.2020 г.

Заповед №147/02.04.2020 г. на кмета на община Априлци

ЗАПОВЕД №151 Априлци, 09.04.2020 г. на кмета на община Априлци, във връзка с функционирането на кооперативните и фермерски пазари

ЗАПОВЕД №161/16.04.2020 г. на кмета на Община Априлци, относно функционирането на всички кооперативни пазари и цветни борси от 17.04.2020 г. до 19.04.2020 г.

ЗАПОВЕД №164 /16.04. 2020 г. на кмета на община Априлци

ЗАПОВЕД №168 /23.04. 2020 г. на кмета на община Априлци, разрешава работа на обекти за търговия с храни, при строго спазване на всички здравно-хигиенни изисквания

ОбщинаАприлци ще изпълнява проект по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.”

ЗАПОВЕД №171 от 27.04.2020 г. на кмета на Община Априлци, променя разписанието на обществения транспорт в условията на извънредно положение

ЗАПОВЕД №178 от 04.05.2020 г. на кмета на Община Априлци, относно предлагане на туристически услуги и търговски площи на открито в условията на извънредно положение

З А П О В Е Д № 194/19.04.2020 г. на кмета на община Априлци, относно възобновяваване  посещенията на деца в ДГ“Априлце“ от 26 май 2020 г.

ЗАПОВЕД №212 от 29.05.2020 г. на кмета на Община Априлци, във връзка промяна разписанието на обществения транспорт, считано от 1 юни 2020 г.

ЗАПОВЕД №228 от 12.06.2020 г. на кмета на Община Априлци, във връзка провеждане на мероприятия и работа на Дневен център в гр. Априлци

ЗАПОВЕД №249 от 25.06.2020 г. на кмета на Община Априлци, относно поставяне на маски и спазване на други противоепидемични мерки в условията на извънредна ситуация

ЗАПОВЕД №272 от 06.07.2020 г. на кмета на Община Априлци, относно препоръка на РЗИ-Ловеч всички работодатели да приложат стриктно спазване на противоепидемични мерки в условията на извънредна ситуация


Заповед № РД-01-64/31.03.2020 г. на Директора на РЗИ Ловеч, в изпълнение на мерките за ограничаваане на разпространението на COVID-19

ДОСТАВКА ПО  ДОМОВЕТЕ НА ЛЕКАРСТВА, ХРАНИ И ПРОДУКТИ ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ ЗА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ,  В ПОМОЩ ЗА НАЙ-УЯЗВИМИТЕ СОЦИАЛНИ ГРУПИ

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА И ОБЩИ МЕРКИ ПРОТИВ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА КОРОНАВИРУСА

ОБЩИНА АПРИЛЦИ НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ СРЕД БИВШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ НА МВР, МО И ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО за ограничаване на разпространението на коронавирус

СЪОБЩЕНИЕ от 22.10.2020 г. ще започне извършване на ежеседмичен контрол за спазване на временни противоепидемични мерки срещу Коронавирус

Заповед №441/19.10.2020 г. на кмета на община Априлци, относно определяние на длъжностни лица, извършващи ежеседмичен контрол за спазване на временни противоепидемични мерки срещу Коронавирус 

Заповед №РД-01-186/27.10.2020 г. на РЗИ Ловеч, налага следните противоепидемични мерки за област Ловеч от 28.10.2020-15.11.2020 г., като регламентира работата на собствениците /управителите/ на кафенета, заведения за хранене и ресторанти

З А П О В Е Д № 473 Априлци, 30.10.2020 г., относно временни противоепидемични мерки срещу Коронавирус на територията на Община Априлци

Заповед №478/3.11.2020 г., преустановява посещенията в Дневен център за пълнолетни с увреждания – гр. Априлци

З А П О В Е Д № 481A /04.11.2020 г. на кмета на Община Априлци, във връзка с работата на обект "Кухня-майка" за приготвяне на топла храна към Община Априлци, във противоепидемични мерки срещу COVID-19
 

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: