Преустановяване на транспортните връзки събота и неделя с обществен транспорт на пътници по линията Априлци-Троян, със заповед №121/23.03.2020 г. на кмета на община Априлци

Дата на публикуване: 23.03.2020 15:18

Заповед №121/23.03.2020 г. на кмета на община Априлци

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 4, и ал. 5 от Закон за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на коронавирус COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, последните препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37 от 26.02.2020 г. на Министър- председателя на Република България и актуализираната Заповед № РД- 01-124 от 13.03.2020 г. на Министър на здравеопазването,

НАРЕЖДАМ:

Превозвачът на обществен транспорт на пътници, който има сключен договор с Община Априлци по маршрутната линия Априлци - Троян да редуцира транспортните връзки както следва:

  1. От понеделник до петък включително

Априлци - Троян: 7:00 ч.; 16:00 ч.

Троян - Априлци: 8:00 ч.; 17:10 ч.

  1. Събота и неделя транспортните връзки се преустановяват

до второ нареждане.

Заповед №121/23.03.2020 г. на кмета на община Априлци

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: