От 22.10.2020 г. ще започне извършване на ежеседмичен контрол за спазване на временни противоепидемични мерки срещу Коронавирус

Дата на публикуване: 22.10.2020 13:03
Община Априлци информира, че от 22.10.2020 г. ще започне извършване на ежеседмичен контрол за спазване на временни противоепидемични мерки срещу Коронавирус, регламентирани със заповеди на Министъра на здравеопазването.
Резултатите от проверките ще бъдат съгласувани с РЗД-Ловеч и Областен кризисен щаб по здравеопазване и ще обхванат градски и междуградски транспорт, обекти за обществено предназначение, заведение за хранене и развлекателни заведения, училища и работни колективи, които попадат на територията на Общината.
Мерките касаят начините на провеждане на дезинфекция, спазване на физическа дистанция най-малко от 1,5 м, поставяне на информационни табели, недопускане до работните помещения на лица е прояви на остри респираторни болести, носене на защитна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата в закрити и открити обществени места, които са свободно достъпни и/или са предназначени за обществено ползване, както и условия за провеждане на културни и развлекателни мероприятия, спортни събития и др.

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: