Заповед на Директора на ОД "Земеделие" Ловеч за определяне на комисия със задача да ръководи сключването на споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за стопанската 2021/2022 година

Дата на публикуване: 21.07.2021 16:24
Комисии за землищата на община Априлци, област Ловеч със задача да ръководят сключване на споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2021/2022 година и изготвят доклад до Директора на Областна дирекция "Земеделие" Ловеч при постигнати такива. При необходимост да се изготви проект за разпределение по реда, определен в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ.

Заповед на Директора на ОД "Земеделие" Ловеч

Наименование Брой тегления
Заповед за комисии РД-04-108 от 20.07.2021г..pdf 2 Изтегли документ с име "Заповед за комисии РД-04-108 от 20.07.2021г..pdf"

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: