ПРОТОКОЛ  от ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци и СПРАВКА за постъпили предложения по публикация за обществено обсъждане

Дата на публикуване: 23.03.2022 11:33

Днес, 09.03.2022г. /сряда/ от 14.00 часа в залата на Общински съвет - Априлци се проведе публично обсъждане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.

 

В залата присъстваха: Инж. Тихомир Кукенски – Кмет на Община Априлци, Стелиян Нунев - Председател на Общинския съвет - Априлци, Снежина Стоянова – Заместник Кмет на Община Априлци, Ваня Иванова – Секретар на Община Априлци, служители на Общинска администрация Априлци.

В залата нямаше желаещи за въпроси и изказвания. С това публичното обсъждане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци пред местната общност приключи.

 

Протоколист:…………/П/

Ваня Маринова
--------------------------------------------------------------

СПРАВКА
за постъпили предложения
по публикация за обществено обсъждане
на

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци

В законоустановения срок по чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища от заинтересованите лица по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци . както в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Априлци, така и на посочения електронен aдрec:info@obshtina-apriltsi.com.

 

Изготвил: …………/П/

Секретар на Община Априлци,

Ваня Иванова

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: