ПРОТОКОЛ от ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 1 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ и СПРАВКА за постъпили предложения по публикация за обществено обсъждане

Дата на публикуване: 23.03.2022 13:20

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 28 то Закона за нормативните актове /ЗНА/ и във връзка с чл. 77 от АПК, Общинска администрация Априлци представя на Вашето внимание Проект на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 1 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ

Днес, 23.02.2022г. от 14.00 часа в залата на Общински съвет - Априлци се проведе публично обсъждане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 1 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ. В залата присъстваха:

  1. Инж. Тихомир Кукенски – Кмет на Община Априлци
  2. Ваня Иванова – Секретар на Община Априлци
  3. Снежина Стоянова – Заместник Кмет на Община Априлци

 

Поради липса на желаещи за обсъждане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община Априлци, същото не се осъществи.       

                                              

Протокол:…………/П/

Ваня Маринова

Секретар на Община Априлци
_________________________________________________________

СПРАВКА
за постъпили предложения
по публикация за обществено обсъждане
на

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за обществения ред на

територията на Община Априлци

 

В законоустановения срок по чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища от заинтересованите лица по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община Априлци, както в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Априлци, така и на посочения електронен aдрec:info@obshtina-apriltsi.com.

 

 

Изготвил: ......................./П/

Секретар на Община Априлци,

Ваня Иванова

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: