НЧ „БЪДЕЩЕ - 1894" - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Дата на публикуване: 24.10.2013 11:48

 АПРИЛЦИ – ПРАЗНИК НА СЛЪНЧЕВИЯ ТАНЦ ПАНЕВРИТМИЯ

П  О  К  А  Н  А

         Ние   децата  на България – Радостта  на  земята,  организираме   празника на  „Освещаването на Сърцето на България , чрез Слънчевия танц  Паневритмия” за  пръв  път  в град  Априлци.  С този  празник  -  празник  на  слънцето  и  планетите  от  слънчевата  система   и    на   Пресветата  ни  Майка  земя – Майка  Богородица     целим да  фокусираме  вниманието на гражданите  на   Априлци  и гости на Община Априлци, като     положим  всички  усилия  да подобрим  живота си   в  светлината   на   любов,   мир   и   хармония   с    всички    светове.

Искаме,   оживяването  на  тази  идея  да  бъде  в Сърцето  на  България, респективно  в 

град  Априлци  кв. Острец  - градът   Свещеното  Сърце на  България.

ЗАЩО  ИМЕНО  В   ГРАД    АПРИЛЦИ   КВ. О С Т Р Е Ц ?

             Квартал Острец  е  разположен  в  подножието   на  величествения Балкан, непосредствено  под титаните  на  Старопланинската  верига  върховете ,   Триглав , Мара Гидик, и Ботев.  Кътче  от  рая  разположено в центъра на България, където  очите  и  душата   се  опиват  от  природата  и нейното  величие.  Това  кътче от    рая е заобиколено  от  махала „Боголонта” -   седалище  на Бога, махала “Барболи” – параклис  Св. Порок  „Иеремия” -  Входната врата от  изток, върх Острец,  махала „Мядна”  параклис  “Свети дух”, махала   „Събевци” параклис  „Успение богородично  ”и  махала  „Маришница  параклиси, ”Вознесение  господное”,   и параклис    „Успение на света Богородица”. В центъра на кв.      Острец през 1881г е построена църквата  „Рождество Бгородично” Това са места наситени и заредени  с много положителна  енергия  от  природата, а енергията  и светлината, която се  излъчва  тук  е потребна  всеки  му.

Ние децата на България ще си позволим да цитираме  покойния проф. Марко Семов от град Априлци за

С ъ р ц е т о    н а    Б ъ л г а р и я.

УДАРЕТЕ  ДВА  ДИАГОНАЛА  НА КАРТАТА НА БЪЛГАРИЯ – ТАМ , КЪДЕТО  СЕ СРЕЩАТ ЛИНИИТЕ - ТАМ , Е  МОЯТ  РОДЕН  КРАЙ… ТАМ ДЕТО  ВОДАТА  Е  НАЙ – СЛАДКА, НЕБЕТО НАЙ –  СИНЬО, ДЕТО ВЪЗДУХЪТ  НАЙ - ОПИВА,  ТАМ  ДЕТО НЕБЕ  И  ПЛАНИНА  В  НАЙ – ЧУДНА   СРЕЩА СЕ  СРЕЩАТ – ТАМ Е МОЯТ РОДЕН  КРАЙ.

РОДЕНИ   СМЕ  В  СЪРЦЕТО НА БЪЛГАРИЯ  И ЦЯЛ  ЖИВОТ  ТРЯБВА ДА  Я НОСИМ В  СЪЦЕТИ  СИ „

Празникът  ще  се  проведе на 11 и 12 юни 2022г.  -  ден  неделя – Петдесятница.

ДЕН     СЪБОТА     11.06.2022г

1.От 16.00  да 19.00 часа  в салона  на Народно читалище „Бъдеще 1894” кв. Острец изнасяне  беседа  на тема -   Небето , Минералите, Мистериите  на  земята,Народните  песни  и танци  и Слънчевия  танц Паневритмия и ние  хората  в  пълна  симбиоза  за  постигане  на  живот  в  светлина  , Любов,   Мир    и Хармония    с     всички      светове.

Лектори: лъчезарните български чедапроф.Константин Златев, проф-Бойко Рангелов, проф. инж. Живко  Желев,  Галина Ангелова      хореограф  –  режисьор.

  1. Концерт – изпълнение на Български песни от небесногласовият хор „ДЪГА” гр. Пловдив  с  диригент  сияйната   Надя Табакова.

ДЕН   НЕДЕЛЯ   12.06.2022Г. / ПЕТДЕСЯТНИЦА/

1.В  махала „Сомлевци” кв. Острец  , на 20 минути южно  махала „Събевци” по хоризонталния път от 09.00.до 11.00 часа  на голямата „Слънчевата  поляна” изпълнение  на  28-те упражненията  Слънчеви  лъчи  и  Пентаграм   от  Свещения  танц    Паневритмия   с      участници     от    цяла      България.

  1. От 11.00 часа финал    на   празника   изпълнение  на   гайда     Цвятко  Цвятков.

Скъпи  Апрлилчани  и гости на Община  Априлци, Сърцето  на България Ви,  очаква  и  има  желание   да   Ви,   отвърне   с    чувство   на   Небесна    обич!

 

З А П О В Я Д А Й Т Е    Н А   П Р А З Н И К А !

От  организаторите:

Ние  децата  на  България, 

 Община  Априлци    и     Народно  читалище -  Бъдеще -  1894   -  Острец

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП „Избор на изпълнител на СМР на обект: „Основен ремонт и реновиране на Народно читалище – Бъдеще – 1894 Априлци, град Априлци, квартал Острец, община Априлци“ съгласно Договор № 11/07/2/0/00076 от 14.03.2018 г., финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014- 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони“"

Старт на строителното/СМР изпълнение на одобрения от ПРСР/ДФЗ на МЗХГ проект за реновиране и ремонт на читалището в гр. Априлци, кв. Острец - 31.08.2018 г.


  1. НЧ „БЪДЕЩЕ - 1894\" - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - Текуща страница

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: