Избори за членове на Европейския парламент от РБ - 2019 г.

ПОКАНА:ОТНОСНО Провеждане на консултации за състава на Секционни избирателни комисии /СИК/ на територията на община Априлци за произвеждане на изори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Заповед № 94 от 01.04.2019 г. на Кмета на Община Априлци за образуване на избирателни секции на територията на Община Априлци за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 година 
Съобщение за подаване на заявление за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.    
Образци на изборните книжа за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

РЕШЕНИЕ 
№ 4-ЕП
София, 24.03.2019
ОТНОСНО: датата на насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България
На основание чл. 4, ал. 2 от Изборния кодекс във връзка с чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния печат и националното знаме на Република България Централната избирателна комисия
 
Р Е Ш И:
 
Датата на насрочване на изборите за членове на Европейския парламент от Република България е датата на издаване на Указ № 53 от 19 март 2019 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 24 от 22 март 2019 г.) – 19 март 2019 г.
Председател: Стефка Стоева
Секретар: Севинч Солакова
Централна Избирателна Комисия

РЕШЕНИЕ 
№ 6-ЕП
София, 25.03.2019

ОТНОСНО: приемане на хронограма за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Приема хронограма за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова


 

Потърсете в ел.страница

Анкета

Какво смятате за новата визия на сайта ?


Какво смятате за новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
33 % Complete (success)
Не ми допада :
65 % Complete (success)
Не знам :
2 % Complete (success)