ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И НАРОДНО СЪБРАНИЕ 14.11.2021 Г.

Дата на публикуване: 21.09.2021 11:01
Заповед №470/17.09.2021 г. на кмета на Община Априлци, относно местата за обявяване на избирателните списъци
Заповед №471/17.09.2021 г. на кмета на Община Априлци, относно избирателни секции
_
____________________________________________________________

Съобщение

Заявления за гласуване в избори за президент и вицепрезидент на републиката и избори за народни представители на 14 ноември 2021 година

Във връзка с насрочените на 14 ноември 2021 г. избори за Президент и вицепрезидент на републиката и избори за народни представители, по електронен път и в Центъра за информация и услуги на гражданите, намиращ се на първи етаж  в сградата на Община Априлци, както и в кметските наместничества от Община Априлци, ще се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс,  както следва:

  1. В периода от 04.10.2021 г. до 30.10.2021 г. до 18,00 ч., включително кандидатите за президент и вицепрезидент, кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление-декларация за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес. Заявлението-декларация (Приложение № 34-ПВР/НС) по чл. 34, ал. 1-4 и чл. 114, ал. 3 от Изборния кодекс, се прави писмено до кмета на общината или кметския наместник собственоръчно подписано.

Заявлението-декларация може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Априлци, секция „Избори“  и подадено и получено лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

  1. В периода от 04.10.2021 г.до 30.10.2021 г., до 17,00 ч. включителноизбиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия заявяват желанието си в писмена форма, чрез заявление по образец (Приложение № 39-ПВР/НС), чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс. Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес. При подаване на електронно заявление не се изисква подпис.

Заявлението може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Априлци, секция „Избори“ и изпратено на e-mail: info@obshtina-apriltsi.com.

  1. 3В периода от 04.10.2021 г.до 30.10.2021 г. до 17,00 ч., включителноизбиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането (Приложение № 30-ПВР/НС), чл. 36, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс, се прави писмено до кмета на общината или кметския наместник по настоящия адрес на заявителя и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ.

Заявлението може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Априлци, секция „Избори“.

  1. 4В периода от 04.10.2021 г. до2021 г. , включително всеки избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък подава заявление за отстраняването им до общинската администрация, по образец. Заявлението (Приложение № 26-ПВР/НС), по чл. 43, ал. 1, изр. първо от Изборния кодекс, се прави писмено до кмета на общината или кметския наместник собственоръчно подписано.

Заявлението може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Априлци, секция „Избори“.

  1. От 30.10.2021 г.до 08.11.2021 г. включителноизбиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 30.10.2021 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявявт това не по – късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия.

Заявлението (Приложение № 39-ПВР/НС), чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес. 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК  за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.   (чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

Покана за провеждане на консултации за състава на Секционни избирателни комисии /СИК/ на територията на община Априлци за произвеждане на избори президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
______________________________________________________________________________________________

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОВЕРКА НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

Активна е възможността за проверка на избирателна секция през SMS и стационарен и мобилен телефон:

1. Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Глобул и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

2. Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

________________________________________________________________________________________

Заповед №503/11.10.2021 г. на кмета на Община Априлци, относно места за поставяне на агитационни материали на територията на Община Априлци

                                    


Наименование Брой тегления
Заповед относно места за поставяне на агитационни материали на територията на Община Априлци.docx 0 Изтегли документ с име "Заповед относно места за поставяне на агитационни материали на територията на Община Априлци.docx"
Покана-консултации-СИК.docx 0 Изтегли документ с име "Покана-консултации-СИК.docx"
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК.docx 1 Изтегли документ с име "ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК.docx"
Prilozenie N 34-ПВР НС- Zayavlenie-deklaracia za izdavane na udostoverenie za glasuvane drugo miasto-chl 34 al 1 2 3-ЦГ.docx 0 Изтегли документ с име "Prilozenie N 34-ПВР НС- Zayavlenie-deklaracia za izdavane na udostoverenie za glasuvane drugo miasto-chl 34 al 1 2 3-ЦГ.docx"
Prilozenie N 30-ПВР НС- Zayavlenie vpisvane nastoyasht adres-chl 36 al 1-ЦГ.docx 0 Изтегли документ с име "Prilozenie N 30-ПВР НС- Zayavlenie vpisvane nastoyasht adres-chl 36 al 1-ЦГ.docx"
Prilozenie N 26-ПВР НС- Zayavlenie za otstranyavane nepalnoti i greshki chl 43 al ЙГ.docx 0 Изтегли документ с име "Prilozenie N 26-ПВР НС- Zayavlenie za otstranyavane nepalnoti i greshki chl 43 al ЙГ.docx"
Prilozenie N 39-ПВР-НС Zayavlenie glasuvane ПСИК-ЕС.docx 0 Изтегли документ с име "Prilozenie N 39-ПВР-НС Zayavlenie glasuvane ПСИК-ЕС.docx"
Заповед 470-17-09-2021.pdf 2 Изтегли документ с име "Заповед 470-17-09-2021.pdf"
Заповед 471-17-09-2021.pdf 3 Изтегли документ с име "Заповед 471-17-09-2021.pdf"

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: