Обявление № 278/10.02.2020 г. за допускане изработване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлени имоти 52218.544.83 и 52218.544.136 по КК на гр. Априлци, кв. Острец, стр. полигон "Маришница"


Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: