География

Дата на публикуване: 13.04.2012 21:00
Географско разположение
123
Климатът е умерен към планински – с продължителна есен, значително по – прохладно лято и мека зима – до края на март. Поради затворения характер на котловината рядко духат бурни ветрове, а зиме не се образуват снежни преспи. Рядко падат мъгли, преобладават слънчевите дни, въздухът е свеж, богат да кислород.

В прохладните гористи склонове на планината се срещат най-често бук и габър, явор, шестил, брекина, череша, лиственица, дугласка, бял и черен бор. В горите живеят вълк, лисица, кафява мечка, дива котка, сърна, заек, белка, златка, таралеж, различни видове змии и гущери. Високо в небето над Априлци се вият ястреби и соколи, а край къщите гнездят щъркели и лястовици. В пенливите води на реките Видимска и Острешка плуват пъстърва, мряна, кефал, скобар и сивен.

От Априлци лесно се стига да Национален парк “Централен Балкан” , чиято граница минава през територията на общината. Един от деветте резервата на Парка – биосферният резерват “Северен Джендем” е сред атракциите на района. Непосредствено над градчето се извисяват върховете “Ботев” (2376 м.), “Марагидик”, “Острец”, “Букова могила”. Ценителите на природата пристигат тук, за да се наслаждават на дивната хубост на планината – царство на орли, диви кози, редки растения.

Разнообразният релеф на Централен Балкан с разликата в надморските височини до 1800 м., осигурява многообразие от местообитания, превърнали го в съкровищница на животинския свят.

Резерват “Северен Джендем” – е най-високо разположеният резерват в Национален парк “Централен Балкан”, опазващ изключително дива, непристъпна и красива част от Стара планина около изворите на река Видима. “Северен Джендем” обхваща северните отвесни склонове на връх Ботев. Непристъпни скални пояси, къси и стръмни вододели, върхове с обратни наклони, скални мостове, зъбери, пропасти, множество водопади и обширни тревисти заравнености свидетелстват за уникални геологични процеси. Почти 2/3 от резервата са покрити със стръмни вековни гори. Той опазва субалпийски скални и горски местообитания. Характерни са вековните букови и буково – елови гори. Редки и застрашени от изчезване видове са оцелели само в тази естествена крепост и никъде другае в България. Запазено е необичайното съобщество на сибирска хвойна, миртолистен рододендрон и синя боровинка, както и едиствено в света находище на урумово плюскавиче. Връзката с другия резерват – “Джендема”, го прави част от обширна “обетована земя” – убежище на дивата коза, мечката, вълка, благородния елен, сърната, скалния орел, сокола – скитник и скалолазката.

Наричат резервата Джендем (ад), но той и околностите му са събрали божествената красота на природата във водопада “Райското пръскало”, местността “Рая”, “Видимското пръскало…” Наблизо е и хижа “Рай”.


Вижте по-голяма карта

  1. География - Текуща страница
  2. История
  3. Местоположение

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: