Икономика - финанси на общината

Дата на публикуване: 12.06.2017 01:30
2023 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2023 (м. януари) - публикувано на 16.02.2023 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2023 (м. февруари) - публикувано на 16.03.2023 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2023 (март) - публикувано на 24.04.2023 г.
 Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджет 2023 (м. март) - публикувано на 28.04.2023 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2023 (април) - публикувано на 19.05.2023 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2023 (май) - публикувано на 15.06.2023 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2023 (юни) - публикувано на 03.08.2023 г.
 Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджет 2023 (м. юни) - публикувано на 03.08.2023 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2023 (юли) - публикувано на 30.08.2023 г.
2022 г.

 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2022 (м. януари) - публикувано на 16.02.2022 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2022 (м. февруари) - публикувано на 18.03.2022 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2022 (м. март) - публикувано на 19.04.2022 г.
 Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджет 2022 (м. март) - публикувано на 27.04.2022 г.
 ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2022 Г. - МАКРОРАМКА
 ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА 2022 Г. - ПРИХОДИ публикувано на 03.05.2022 г.
 ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА 2022 Г. - РАЗХОДИ публикувано на 03.05.2022 г.
 ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2022 Г. - публикувано на 03.05.2022 г.
 ПЛАН - СМЕТКА за необходимите разходи за дейностите по чл.66 от ЗМДТ за поддържане на чистотата на територията на ОБЩИНА АПРИЛЦИ за 2022 г. - публикувано на 03.05.2022 г.
 Решение на Общински съвет №418 от 11.04.2022 г. за приемане на бюджета на Община Априлци за 2022 г. - публикувано на 03.05.2022 г.
 Бюджет 2022 формат ИСО - публикувано на 16.05.2022 г. - публикувано на 16.05.2022 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2022 (м. април) - публикувано на 16.05.2022 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2022 (м. май) - публикувано на 13.06.2022 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2022 (м. юни) - публикувано на 15.07.2022 г.
 Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджет 2022 (м. юли) - публикувано на 29.07.2022 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2022 (м. юли) - публикувано на 15.08.2022 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2022 (м. август) - публикувано на 26.09.2022 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2022 (м. септември) - публикувано на 25.10.2022 г.
 Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджет 2022 (м. септември) - публикувано на 25.10.2022 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2022 (м. октомври) - публикувано на 10.11.2022 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2022 (м. ноември) - публикувано на 13.12.2022 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2022 (м. декември) - публикувано на 18.01.2023 г.
 Годишен финансов отчет за 2022 г. (м. декември) - публикувано на 24.02.2023 г.2021 г.
 ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 Г. - МАКРОРАМКА
 ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА 2021 Г. - ПРИХОДИ публикувано на 19.03.2021 г.
 ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА 2021 Г. - РАЗХОДИ публикувано на 19.03.2021 г.
 ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2021 Г. - публикувано на 19.03.2021 г.
 ПЛАН - СМЕТКА за необходимите разходи за дейностите по чл.66 от ЗМДТ за поддържане на чистотата на територията на ОБЩИНА АПРИЛЦИ за 2021 г. - публикувано на 19.03.2021 г.
 Решение на Общински съвет №229 от 24.02.2021 г. за приемане на бюджета на Община Априлци за 2021 г. - публикувано на 19.03.2021 г.
 Решение на Общински съвет №233 от 16.03.2021 г. за изменение на Решение №229 от 24.02.2021 г. - поименен списък на капиталовите разходи за 2021 г. - публикувано на 19.03.2021 г.
 ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2021 Г. - изменен с Реш.№ 233 от 16.03.2021 г. - публикувано на 19.03.2021 г.
 Бюджет 2021 г. - формат ИСО - публикувано на 30.03.2021 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2021 (м. януари) - публикувано на 12.02.2021 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2021 (м. февруари) - публикувано на 12.03.2021 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2021 (м. март) - публикувано на 12.04.2021 г.
 Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджет 2021 (м. март) - публикувано на 22.04.2021 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2021 (м. април) - публикувано на 14.05.2021 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2021 (м. май) - публикувано на 15.06.2021 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2021 (м. юни) - публикувано на 16.07.2021 г.
 Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджет 2021 (м. юни) - публикувано на 22.07.2021 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2021 (м. юли) - публикувано на 16.08.2021 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2021 (м. август) - публикувано на 17.09.2021 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2021 (м. септември) - публикувано на 15.10.2021 г.
 Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджет 2021 (м. септември) - публикувано на 29.10.2021 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2021 (м. октомври) - публикувано на 12.11.2021 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2021 (м. ноември) - публикувано на 15.12.2021 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2021 (м. декември) - публикувано на 18.01.2022 г.
 Годишен финансов отчет за 2021 г. (м. декември) - публикувано на 29.03.2022 г.

2020 г.
 РЕШЕНИЕ №65 ОТ 05.02.2020 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АПРИЛЦИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2020 Г. - публикувано на 14.02.2020 г.
 Бюджет 2020 формат ИСО - публикувано на 14.02.2020 г. - публикувано на 14.02.2020 г.
 Поименен списък на капиталовите разходи за 2020 г. - публикувано на 14.02.2020 г.
 План сметка за приходите от ТБО и разходите за поддържане на чистотата на територията на община Априлци за 2020 г. - публикувано на 14.02.2020 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2020 г. (м. януари) - публикувано на 10.02.2020 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2020 г. (м. февруари) - публикувано на 10.03.2020 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2020 г. (м. март) - публикувано на 13.04.2020 г.
 Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджет 2020 г. (м. март) - публикувано на 23.04.2020 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2020 (м. април) - публикувано на 11.05.2020 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2020 (м. май) - публикувано на 08.06.2020 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2020 (м. юни) - публикувано на 13.07.2020 г.
 Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджет 2020 г. (м. юни) - публикувано на 27.07.2020 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2020 г. (м. юли) - публикувано на 11.08.2020 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2020 (м. август) - публикувано на 15.09.2020 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2020 (м. септември) - публикувано на 16.10.2020 г.
 Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджет 2020 г. (м. септември) - публикувано на 22.10.2020 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2020 (м. октомври) - публикувано на 12.11.2020 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2020 (м.ноември) - публикувано на 16.12.2020 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2020 (м. декември) - публикувано на 13.01.2021 г.
 Годишен финансов отчет за 2020 г. (м. декември) - публикувано на 19.02.2021 г.

2019 г.
 Решение на Общински съвет - Априлци №517/01.02.2019 г. за приемане на бюджета на Община Априлци за 2019 г. - публикувано на 08.02.2019 г.
 Бюджет на Община Априлци - формат ИСО - публикувано на 08.02.2019 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2019 г. (м. януари) - публикувано на 12.02.2019 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2019 г. (м. февруари) - публикувано на 11.03.2019 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2019 г. (м. март) - публикувано на 12.04.2019 г.
 Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджет 2019 г. (м. март) - публикувано на 23.04.2019 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2019 г. (м. април) - публикувано на 13.05.2019 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2019 г. (м. май) - публикувано на 07.06.2019 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2019 г. (м. юни) - публикувано на 10.07.2019 г.
 Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджет 2019 г. (м. юни) - публикувано на 31.07.2019 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2019 г. (м. юли) - публикувано на 09.08.2019 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2019 г. (м. август) - публикувано на 10.09.2019 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2019 г. (м. септември) - публикувано на 17.10.2019 г.
 Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджет 2019 г. (м. септември) - публикувано на 24.10.2019 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2019 г. (м. октомври) - публикувано на 11.11.2019 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2019 г. (м. ноември) - публикувано на 09.12.2019 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2019 г. (м. декември) - публикувано на 23.01.2020
 Годишен финансов отчет за 2019 г. (м. декември) - публикувано на 18.02.2020 г.
 Отчет на бюджета за 2019 г. - приет от Общински съвет Априлци - публикувано на 18.06.2020 г.

2018 г.
 ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2018 Г. - МАКРОРАМКА
 ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА 2018 Г. - ПРИХОДИ - публикувано на 12.02.2018 г.
 ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА 2018 Г. - РАЗХОДИ - публикувано на 12.02.2018 г.
 ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2018 Г. - публикувано на 12.02.2018 г.
 ПЛАН-СМЕТКА за приходите от такса "Битови отпадъци" и разходите за поддържане на чистотата на територията на община Априлци за 2018 г. - публикувано на 12.02.2018 г.
 РЕШЕНИЕ №416 ОТ 30.01.2018 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА 2018 Г. - публикувано на 12.02.2018 г.
 Бюджет за 2018 г. - формат за ИСО - публикувано на 12.02.2018 г.
 Натурални показатели към бюджет 2018 г. - публикувано на 12.02.2018 г.
 
Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018 г. (м. януари) - публикувано на 12.02.2018 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018 г. (м. февруари) - публикувано на 12.03.2018 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018 г. (м. март) - публикувано на 11.04.2018 г.
 Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018 г. (м. март) - публикувано на 25.04.2018 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018 г. (м. април) - публикувано на 10.05.2018 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018 г. (м. май) - публикувано на 12.06.2018 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018 г. (м. юни) - публикувано на 12.07.2018 г.
 Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018 г. (м. юни) - публикувано на 25.07.2018 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018 г. (м. юли) - публикувано на 10.08.2018 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018 г. (м. август) - публикувано на 11.09.2018 г.
 Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018 г. (м. септември) - публикувано на 25.10.2018 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018 г. (м. октомври) - публикувано на 12.11.2018 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018 г. (м. ноември) - публикувано на 11.12.2018 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018 г. (м. декември) - публикувано на 18.01.2019 г.
 Годишен финансов отчет за 2018 г. (м. декември) - публикувано на 14.02.2019 г.

2017 г.
ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2017 Г. - МАКРОРАМКА
ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА 2017 Г. - ПРИХОДИ публикувано на 06.02.2017 г.
 ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА 2017 Г. - РАЗХОДИ публикувано на 06.02.2017 г.
ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2017 Г. - публикувано на 06.02.2017 г.
ПЛАН - СМЕТКА за приходите от такса "Битови отпадъци" и разходите за поддържане на чистотата на територията на ОБЩИНА АПРИЛЦИ за 2017 г. - публикувано на 06.02.2017 г.
РЕШЕНИЕ №265 ОТ 26.01.2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА 2017 Г. - публикувано на 06.02.2017 г.
 Бюджет 2017 г. формат ИСО - публикувано на 06.02.2016 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017 (м. януари) - публикувано на 22.02.2017 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017 г. (м. февруари) - публикувано на 09.03.2017 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017 г. (м. март) - публикувано на 10.04.2017 г.
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017 (м. март) - публикувано на 27.04.2017 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017 (м. април) - публикувано на 12.05.2017 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017 (м. май) - публикувано на 12.06.2017 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017 (м. юни) - публикувано на 12.07.2017 г.
 Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017 г. (м. юни) - публикувано на 25.07.2017 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017 г. (м. юли) - публикувано на 10.08.2017 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017 г. (м. август) - публикувано на 11.09.2017 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017 г. (м. септември) - публикувано на 12.10.2017 г.
 Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017 г. (м. септември) - публикувано на 18.10.2017 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017 г. (м. октомври) - публикувано на 09.11.2017 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017 г. (м. ноември) - публикувано на 08.12.2017 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017 г. (м. декември) - публикувано на 12.01.2018 г.
 Годишен финансов отчет за 2017 г. (м. декември) - публикувано на 19.02.2018 г.

2016 г.
ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2016 г. - МАКРОРАМКА
ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА 2016 Г. - ПРИХОДИ
ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА 2016 Г. - РАЗХОДИ
ПЛАН - СМЕТКА за приходите от такса "Битови отпадъци" и разходите за поддържане на чистотата на територията на ОБЩИНА АПРИЛЦИ за 2016 г.
Поименен списък на капиталовите разходи на Община Априлци за 2016 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2016 (м. януари)
Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2016 (м. февруари)
Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2016 (м. март)

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2016 (м. април)
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2016 (м. май)
Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2016 (м. юни)
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2016 (м. юли)
Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2016 (м. август)
Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2016 (м. септември)
Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2016 (м. октомври)
Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2016 (м. ноември)
Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2016 (м. декември)
 Сметна палата отчет 31.12.2016 г. - Годишен финансов отчет
Отчет на бюджет 2016 г. - гласуван от Общински съвет Априлци

2015 г.
ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА 2015 Г. - ПРИХОДИ
ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА 2015 Г. - РАЗХОДИ
БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА 2015 Г. - ПРИХОДНА ЧАСТ
БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА 2015 Г. - РАЗХОДНА ЧАСТ
ПЛАН - СМЕТКА за приходите от такса "Битови отпадъци" и разходите за поддържане на чистотата на територията на ОБЩИНА АПРИЛЦИ за 2015 г.
Поименен списък на капиталовите разходи на Община Априлци за 2015 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Априлци за периода 01.01.2015 - 31.03.2015 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Априлци за периода 01.01.2015 - 30.06.2015 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Априлци към 31.12.2015 г. - Годишен финансов отчет

2014 г.
ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА 2014 Г.
ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2014 - ПРИХОДНА ЧАСТ
ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2014 - РАЗХОДНА ЧАСТ
Пoименен списък на капиталовите разходи на Община Априлци за 2014 г.
ПЛАН-СМЕТКА за приходите от такса "Битови отпадъци" и разходите за поддържане на чистотата на територията на ОБЩИНА  АПРИЛЦИ за 2014 г.


Наименование Брой тегления
7.rar 31 Изтегли документ с име "7.rar"
Сметна 02.rar 40 Изтегли документ с име "Сметна 02.rar"
06.zip 65 Изтегли документ с име "06.zip"
05.zip 29 Изтегли документ с име "05.zip"
ProtokolISO (12).zip 135 Изтегли документ с име "ProtokolISO (12).zip"
Сметна 2023-1.rar 136 Изтегли документ с име "Сметна 2023-1.rar"
ProtokolISO (7).zip 135 Изтегли документ с име "ProtokolISO (7).zip"
ProtokolISO (6).zip 136 Изтегли документ с име "ProtokolISO (6).zip"
Сметна 2022 - 4.rar 409 Изтегли документ с име "Сметна 2022 - 4.rar"
ProtokolISO (3).zip 340 Изтегли документ с име "ProtokolISO (3).zip"
ProtokolISO (2).zip 315 Изтегли документ с име "ProtokolISO (2).zip"
ProtokolISO (1).zip 463 Изтегли документ с име "ProtokolISO (1).zip"
Касови отчети за октомври.zip 447 Изтегли документ с име "Касови отчети за октомври.zip"
тримесечни отчети.zip 432 Изтегли документ с име "тримесечни отчети.zip"
месечни отчети.zip 322 Изтегли документ с име "месечни отчети.zip"
ProtokolISO (10).zip 488 Изтегли документ с име "ProtokolISO (10).zip"
Otchet_07_2022.rar 725 Изтегли документ с име "Otchet_07_2022.rar"
Otchet_06_2022.rar 501 Изтегли документ с име "Otchet_06_2022.rar"
Тримесечен отчет.rar 607 Изтегли документ с име "Тримесечен отчет.rar"
ProtokolISO (2).zip 535 Изтегли документ с име "ProtokolISO (2).zip"
ГФО.rar 817 Изтегли документ с име "ГФО.rar"
Otchet_05_2022.rar 718 Изтегли документ с име "Otchet_05_2022.rar"
ProtokolISO (10).zip 806 Изтегли документ с име "ProtokolISO (10).zip"
Budget_2022_6101.xls 866 Изтегли документ с име "Budget_2022_6101.xls"
Реш. на ОбС 418 от 11.04.2022-за приемане на бюджет 2022.pdf 811 Изтегли документ с име "Реш. на ОбС 418 от 11.04.2022-за приемане на бюджет 2022.pdf"
Приложение 4 - Информация за план-сметката по чл. 66 от ЗМДТ_2022.pdf 811 Изтегли документ с име "Приложение 4 - Информация за план-сметката по чл. 66 от ЗМДТ_2022.pdf"
Приложение 8-Инвест.програма_2022.pdf 768 Изтегли документ с име "Приложение 8-Инвест.програма_2022.pdf"
МАКРОРАМКА_2022.pdf 751 Изтегли документ с име "МАКРОРАМКА_2022.pdf"
Приложение 2_РАЗХОДИ_2022.pdf 600 Изтегли документ с име "Приложение 2_РАЗХОДИ_2022.pdf"
Приложение 2_РАЗХОДИ_2022.pdf 743 Изтегли документ с име "Приложение 2_РАЗХОДИ_2022.pdf"
Приложение 1_ПРИХОДИ_2022.pdf 994 Изтегли документ с име "Приложение 1_ПРИХОДИ_2022.pdf"
МАКРОРАМКА_2022.xls 769 Изтегли документ с име "МАКРОРАМКА_2022.xls"
03.2022.rar 767 Изтегли документ с име "03.2022.rar"
СП-03.2022.rar 747 Изтегли документ с име "СП-03.2022.rar"
Otchet_03_2022.zip 770 Изтегли документ с име "Otchet_03_2022.zip"
ГФО.rar 811 Изтегли документ с име "ГФО.rar"
ProtokolISO (5).zip 908 Изтегли документ с име "ProtokolISO (5).zip"
ProtokolISO (3).zip 994 Изтегли документ с име "ProtokolISO (3).zip"
ProtokolISO (2).zip 873 Изтегли документ с име "ProtokolISO (2).zip"
Otchet_11_2021.zip 1083 Изтегли документ с име "Otchet_11_2021.zip"
ProtokolISO (1).zip 1048 Изтегли документ с име "ProtokolISO (1).zip"
Trim-otchet-30.09.2021.zip 1075 Изтегли документ с име "Trim-otchet-30.09.2021.zip"
Otchet_09_2021.zip 1160 Изтегли документ с име "Otchet_09_2021.zip"
Otchet_08_2021.zip 1309 Изтегли документ с име "Otchet_08_2021.zip"
Otchet_07_2021.zip 1208 Изтегли документ с име "Otchet_07_2021.zip"
Trim-otchet-30-06-2021.zip 1418 Изтегли документ с име "Trim-otchet-30-06-2021.zip"
Приложение 2-2021.pdf 1366 Изтегли документ с име "Приложение 2-2021.pdf"
Приложение 1-2021.pdf 1280 Изтегли документ с име "Приложение 1-2021.pdf"
Otchet_06_2021.zip 1449 Изтегли документ с име "Otchet_06_2021.zip"
Otchet_05_2021.zip 1227 Изтегли документ с име "Otchet_05_2021.zip"
Otchet_04_2021.zip 1349 Изтегли документ с име "Otchet_04_2021.zip"
Otchet_03_2021.zip 1310 Изтегли документ с име "Otchet_03_2021.zip"
Otchet_02_2021.zip 1292 Изтегли документ с име "Otchet_02_2021.zip"
Otchet_01_2021.zip 1412 Изтегли документ с име "Otchet_01_2021.zip"
Trim-otchet-31.03.2021 г.zip 1492 Изтегли документ с име "Trim-otchet-31.03.2021 г.zip"
Otchet_12_2020.zip 1511 Изтегли документ с име "Otchet_12_2020.zip"
ГФО 2020 Априлци-6101.zip 1392 Изтегли документ с име "ГФО 2020 Априлци-6101.zip"
Budget_2021_6101_1.xls 1409 Изтегли документ с име "Budget_2021_6101_1.xls"
Приложение 4-Инвест.програма_2021 коригирана.pdf 943 Изтегли документ с име "Приложение 4-Инвест.програма_2021 коригирана.pdf"
Решение №229 от 24.02.2021 на ОбС.pdf 1612 Изтегли документ с име "Решение №229 от 24.02.2021 на ОбС.pdf"
ПЛАН-СМЕТКА за необходимите разходи за дейностите по чл.66 от ЗМДТ за поддържане на чистотата на територията на Община Априлци за 2021 г..pdf 1149 Изтегли документ с име "ПЛАН-СМЕТКА за необходимите разходи за дейностите по чл.66 от ЗМДТ за поддържане на чистотата на територията на Община Априлци за 2021 г..pdf"
Приложение 4-Инвест.програма_2021.pdf 1359 Изтегли документ с име "Приложение 4-Инвест.програма_2021.pdf"
Macroramka_2021.pdf 1145 Изтегли документ с име "Macroramka_2021.pdf"
Otchet_04_2021.zip 1124 Изтегли документ с име "Otchet_04_2021.zip"
Решение 233 от 16.03.2021 на ОбС.pdf 1615 Изтегли документ с име "Решение 233 от 16.03.2021 на ОбС.pdf"
Budget_2021_6101.xls 1432 Изтегли документ с име "Budget_2021_6101.xls"
4 ПЛАН-СМЕТКА за приходите от такса Битови отпадъци и разходите за поддържане на чистотата на територията на Община Априлци за 2021 г. - публикувано на 19.03.2021 г..xls 1259 Изтегли документ с име "4 ПЛАН-СМЕТКА за приходите от такса Битови отпадъци и разходите за поддържане на чистотата на територията на Община Априлци за 2021 г. - публикувано на 19.03.2021 г..xls"
3 ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2021 Г. - публикуван на 19.03.2021 г..pdf 1283 Изтегли документ с име "3 ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2021 Г. - публикуван на 19.03.2021 г..pdf"
Приложение 2-2021.xls 1243 Изтегли документ с име "Приложение 2-2021.xls"
ГФО 2020 Априлци-6101 (3).zip 1658 Изтегли документ с име "ГФО 2020 Априлци-6101 (3).zip"
Otchet_12_2020.zip 3529 Изтегли документ с име "Otchet_12_2020.zip"
Otchet_11_2020.zip 4354 Изтегли документ с име "Otchet_11_2020.zip"
  1. Икономика - финанси на общината - Текуща страница
  2. Документи
  3. Кмет

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: