Икономика - финанси на общината

Дата на публикуване: 12.06.2017 01:30
2022 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2022 (м. януари) - публикувано на 16.02.2022 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2022 (м. февруари) - публикувано на 18.03.2022 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2022 (м. март) - публикувано на 19.04.2022 г.
 Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджет 2022 (м. март) - публикувано на 27.04.2022 г.
 ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2022 Г. - МАКРОРАМКА
 ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА 2022 Г. - ПРИХОДИ публикувано на 03.05.2022 г.
 ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА 2022 Г. - РАЗХОДИ публикувано на 03.05.2022 г.
 ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2022 Г. - публикувано на 03.05.2022 г.
 ПЛАН - СМЕТКА за необходимите разходи за дейностите по чл.66 от ЗМДТ за поддържане на чистотата на територията на ОБЩИНА АПРИЛЦИ за 2022 г. - публикувано на 03.05.2022 г.
 Решение на Общински съвет №418 от 11.04.2022 г. за приемане на бюджета на Община Априлци за 2022 г. - публикувано на 03.05.2022 г.
 Бюджет 2022 формат ИСО - публикувано на 16.05.2022 г. - публикувано на 16.05.2022 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2022 (м. април) - публикувано на 16.05.2022 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2022 (м. май) - публикувано на 13.06.2022 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2022 (м. юни) - публикувано на 15.07.2022 г.
 Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджет 2022 (м. юли) - публикувано на 29.07.2022 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2022 (м. юли) - публикувано на 15.08.2022 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2022 (м. август) - публикувано на 26.09.2022 г.

2021 г.
 ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 Г. - МАКРОРАМКА
 ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА 2021 Г. - ПРИХОДИ публикувано на 19.03.2021 г.
 ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА 2021 Г. - РАЗХОДИ публикувано на 19.03.2021 г.
 ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2021 Г. - публикувано на 19.03.2021 г.
 ПЛАН - СМЕТКА за необходимите разходи за дейностите по чл.66 от ЗМДТ за поддържане на чистотата на територията на ОБЩИНА АПРИЛЦИ за 2021 г. - публикувано на 19.03.2021 г.
 Решение на Общински съвет №229 от 24.02.2021 г. за приемане на бюджета на Община Априлци за 2021 г. - публикувано на 19.03.2021 г.
 Решение на Общински съвет №233 от 16.03.2021 г. за изменение на Решение №229 от 24.02.2021 г. - поименен списък на капиталовите разходи за 2021 г. - публикувано на 19.03.2021 г.
 ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2021 Г. - изменен с Реш.№ 233 от 16.03.2021 г. - публикувано на 19.03.2021 г.
 Бюджет 2021 г. - формат ИСО - публикувано на 30.03.2021 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2021 (м. януари) - публикувано на 12.02.2021 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2021 (м. февруари) - публикувано на 12.03.2021 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2021 (м. март) - публикувано на 12.04.2021 г.
 Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджет 2021 (м. март) - публикувано на 22.04.2021 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2021 (м. април) - публикувано на 14.05.2021 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2021 (м. май) - публикувано на 15.06.2021 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2021 (м. юни) - публикувано на 16.07.2021 г.
 Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджет 2021 (м. юни) - публикувано на 22.07.2021 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2021 (м. юли) - публикувано на 16.08.2021 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2021 (м. август) - публикувано на 17.09.2021 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2021 (м. септември) - публикувано на 15.10.2021 г.
 Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджет 2021 (м. септември) - публикувано на 29.10.2021 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2021 (м. октомври) - публикувано на 12.11.2021 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2021 (м. ноември) - публикувано на 15.12.2021 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2021 (м. декември) - публикувано на 18.01.2022 г.
 Годишен финансов отчет за 2021 г. (м. декември) - публикувано на 29.03.2022 г.

2020 г.
 РЕШЕНИЕ №65 ОТ 05.02.2020 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АПРИЛЦИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2020 Г. - публикувано на 14.02.2020 г.
 Бюджет 2020 формат ИСО - публикувано на 14.02.2020 г. - публикувано на 14.02.2020 г.
 Поименен списък на капиталовите разходи за 2020 г. - публикувано на 14.02.2020 г.
 План сметка за приходите от ТБО и разходите за поддържане на чистотата на територията на община Априлци за 2020 г. - публикувано на 14.02.2020 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2020 г. (м. януари) - публикувано на 10.02.2020 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2020 г. (м. февруари) - публикувано на 10.03.2020 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2020 г. (м. март) - публикувано на 13.04.2020 г.
 Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджет 2020 г. (м. март) - публикувано на 23.04.2020 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2020 (м. април) - публикувано на 11.05.2020 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2020 (м. май) - публикувано на 08.06.2020 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2020 (м. юни) - публикувано на 13.07.2020 г.
 Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджет 2020 г. (м. юни) - публикувано на 27.07.2020 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2020 г. (м. юли) - публикувано на 11.08.2020 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2020 (м. август) - публикувано на 15.09.2020 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2020 (м. септември) - публикувано на 16.10.2020 г.
 Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджет 2020 г. (м. септември) - публикувано на 22.10.2020 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2020 (м. октомври) - публикувано на 12.11.2020 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2020 (м.ноември) - публикувано на 16.12.2020 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2020 (м. декември) - публикувано на 13.01.2021 г.
 Годишен финансов отчет за 2020 г. (м. декември) - публикувано на 19.02.2021 г.

2019 г.
 Решение на Общински съвет - Априлци №517/01.02.2019 г. за приемане на бюджета на Община Априлци за 2019 г. - публикувано на 08.02.2019 г.
 Бюджет на Община Априлци - формат ИСО - публикувано на 08.02.2019 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2019 г. (м. януари) - публикувано на 12.02.2019 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2019 г. (м. февруари) - публикувано на 11.03.2019 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2019 г. (м. март) - публикувано на 12.04.2019 г.
 Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджет 2019 г. (м. март) - публикувано на 23.04.2019 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2019 г. (м. април) - публикувано на 13.05.2019 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2019 г. (м. май) - публикувано на 07.06.2019 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2019 г. (м. юни) - публикувано на 10.07.2019 г.
 Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджет 2019 г. (м. юни) - публикувано на 31.07.2019 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2019 г. (м. юли) - публикувано на 09.08.2019 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2019 г. (м. август) - публикувано на 10.09.2019 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2019 г. (м. септември) - публикувано на 17.10.2019 г.
 Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджет 2019 г. (м. септември) - публикувано на 24.10.2019 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2019 г. (м. октомври) - публикувано на 11.11.2019 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2019 г. (м. ноември) - публикувано на 09.12.2019 г.
 Отчет за касово изпълнение на бюджет 2019 г. (м. декември) - публикувано на 23.01.2020
 Годишен финансов отчет за 2019 г. (м. декември) - публикувано на 18.02.2020 г.
 Отчет на бюджета за 2019 г. - приет от Общински съвет Априлци - публикувано на 18.06.2020 г.

2018 г.
 ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2018 Г. - МАКРОРАМКА
 ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА 2018 Г. - ПРИХОДИ - публикувано на 12.02.2018 г.
 ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА 2018 Г. - РАЗХОДИ - публикувано на 12.02.2018 г.
 ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2018 Г. - публикувано на 12.02.2018 г.
 ПЛАН-СМЕТКА за приходите от такса "Битови отпадъци" и разходите за поддържане на чистотата на територията на община Априлци за 2018 г. - публикувано на 12.02.2018 г.
 РЕШЕНИЕ №416 ОТ 30.01.2018 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА 2018 Г. - публикувано на 12.02.2018 г.
 Бюджет за 2018 г. - формат за ИСО - публикувано на 12.02.2018 г.
 Натурални показатели към бюджет 2018 г. - публикувано на 12.02.2018 г.
 
Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018 г. (м. януари) - публикувано на 12.02.2018 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018 г. (м. февруари) - публикувано на 12.03.2018 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018 г. (м. март) - публикувано на 11.04.2018 г.
 Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018 г. (м. март) - публикувано на 25.04.2018 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018 г. (м. април) - публикувано на 10.05.2018 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018 г. (м. май) - публикувано на 12.06.2018 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018 г. (м. юни) - публикувано на 12.07.2018 г.
 Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018 г. (м. юни) - публикувано на 25.07.2018 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018 г. (м. юли) - публикувано на 10.08.2018 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018 г. (м. август) - публикувано на 11.09.2018 г.
 Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018 г. (м. септември) - публикувано на 25.10.2018 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018 г. (м. октомври) - публикувано на 12.11.2018 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018 г. (м. ноември) - публикувано на 11.12.2018 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018 г. (м. декември) - публикувано на 18.01.2019 г.
 Годишен финансов отчет за 2018 г. (м. декември) - публикувано на 14.02.2019 г.

2017 г.
ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2017 Г. - МАКРОРАМКА
ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА 2017 Г. - ПРИХОДИ публикувано на 06.02.2017 г.
 ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА 2017 Г. - РАЗХОДИ публикувано на 06.02.2017 г.
ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2017 Г. - публикувано на 06.02.2017 г.
ПЛАН - СМЕТКА за приходите от такса "Битови отпадъци" и разходите за поддържане на чистотата на територията на ОБЩИНА АПРИЛЦИ за 2017 г. - публикувано на 06.02.2017 г.
РЕШЕНИЕ №265 ОТ 26.01.2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА 2017 Г. - публикувано на 06.02.2017 г.
 Бюджет 2017 г. формат ИСО - публикувано на 06.02.2016 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017 (м. януари) - публикувано на 22.02.2017 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017 г. (м. февруари) - публикувано на 09.03.2017 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017 г. (м. март) - публикувано на 10.04.2017 г.
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017 (м. март) - публикувано на 27.04.2017 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017 (м. април) - публикувано на 12.05.2017 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017 (м. май) - публикувано на 12.06.2017 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017 (м. юни) - публикувано на 12.07.2017 г.
 Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017 г. (м. юни) - публикувано на 25.07.2017 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017 г. (м. юли) - публикувано на 10.08.2017 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017 г. (м. август) - публикувано на 11.09.2017 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017 г. (м. септември) - публикувано на 12.10.2017 г.
 Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017 г. (м. септември) - публикувано на 18.10.2017 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017 г. (м. октомври) - публикувано на 09.11.2017 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017 г. (м. ноември) - публикувано на 08.12.2017 г.
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017 г. (м. декември) - публикувано на 12.01.2018 г.
 Годишен финансов отчет за 2017 г. (м. декември) - публикувано на 19.02.2018 г.

2016 г.
ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2016 г. - МАКРОРАМКА
ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА 2016 Г. - ПРИХОДИ
ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА 2016 Г. - РАЗХОДИ
ПЛАН - СМЕТКА за приходите от такса "Битови отпадъци" и разходите за поддържане на чистотата на територията на ОБЩИНА АПРИЛЦИ за 2016 г.
Поименен списък на капиталовите разходи на Община Априлци за 2016 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2016 (м. януари)
Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2016 (м. февруари)
Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2016 (м. март)

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2016 (м. април)
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2016 (м. май)
Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2016 (м. юни)
 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2016 (м. юли)
Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2016 (м. август)
Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2016 (м. септември)
Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2016 (м. октомври)
Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2016 (м. ноември)
Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2016 (м. декември)
 Сметна палата отчет 31.12.2016 г. - Годишен финансов отчет
Отчет на бюджет 2016 г. - гласуван от Общински съвет Априлци

2015 г.
ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА 2015 Г. - ПРИХОДИ
ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА 2015 Г. - РАЗХОДИ
БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА 2015 Г. - ПРИХОДНА ЧАСТ
БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА 2015 Г. - РАЗХОДНА ЧАСТ
ПЛАН - СМЕТКА за приходите от такса "Битови отпадъци" и разходите за поддържане на чистотата на територията на ОБЩИНА АПРИЛЦИ за 2015 г.
Поименен списък на капиталовите разходи на Община Априлци за 2015 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Априлци за периода 01.01.2015 - 31.03.2015 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Априлци за периода 01.01.2015 - 30.06.2015 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Априлци към 31.12.2015 г. - Годишен финансов отчет

2014 г.
ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА 2014 Г.
ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2014 - ПРИХОДНА ЧАСТ
ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2014 - РАЗХОДНА ЧАСТ
Пoименен списък на капиталовите разходи на Община Априлци за 2014 г.
ПЛАН-СМЕТКА за приходите от такса "Битови отпадъци" и разходите за поддържане на чистотата на територията на ОБЩИНА  АПРИЛЦИ за 2014 г.


Наименование Брой тегления
ProtokolISO (10).zip 3 Изтегли документ с име "ProtokolISO (10).zip"
Otchet_07_2022.rar 36 Изтегли документ с име "Otchet_07_2022.rar"
Otchet_06_2022.rar 46 Изтегли документ с име "Otchet_06_2022.rar"
Тримесечен отчет.rar 49 Изтегли документ с име "Тримесечен отчет.rar"
ProtokolISO (2).zip 38 Изтегли документ с име "ProtokolISO (2).zip"
ГФО.rar 110 Изтегли документ с име "ГФО.rar"
Otchet_05_2022.rar 162 Изтегли документ с име "Otchet_05_2022.rar"
ProtokolISO (10).zip 233 Изтегли документ с име "ProtokolISO (10).zip"
Budget_2022_6101.xls 221 Изтегли документ с име "Budget_2022_6101.xls"
Реш. на ОбС 418 от 11.04.2022-за приемане на бюджет 2022.pdf 267 Изтегли документ с име "Реш. на ОбС 418 от 11.04.2022-за приемане на бюджет 2022.pdf"
Приложение 4 - Информация за план-сметката по чл. 66 от ЗМДТ_2022.pdf 272 Изтегли документ с име "Приложение 4 - Информация за план-сметката по чл. 66 от ЗМДТ_2022.pdf"
Приложение 8-Инвест.програма_2022.pdf 239 Изтегли документ с име "Приложение 8-Инвест.програма_2022.pdf"
МАКРОРАМКА_2022.pdf 267 Изтегли документ с име "МАКРОРАМКА_2022.pdf"
Приложение 2_РАЗХОДИ_2022.pdf 212 Изтегли документ с име "Приложение 2_РАЗХОДИ_2022.pdf"
Приложение 2_РАЗХОДИ_2022.pdf 214 Изтегли документ с име "Приложение 2_РАЗХОДИ_2022.pdf"
Приложение 1_ПРИХОДИ_2022.pdf 286 Изтегли документ с име "Приложение 1_ПРИХОДИ_2022.pdf"
МАКРОРАМКА_2022.xls 208 Изтегли документ с име "МАКРОРАМКА_2022.xls"
03.2022.rar 250 Изтегли документ с име "03.2022.rar"
СП-03.2022.rar 254 Изтегли документ с име "СП-03.2022.rar"
Otchet_03_2022.zip 256 Изтегли документ с име "Otchet_03_2022.zip"
ГФО.rar 328 Изтегли документ с име "ГФО.rar"
ProtokolISO (5).zip 303 Изтегли документ с име "ProtokolISO (5).zip"
ProtokolISO (3).zip 366 Изтегли документ с име "ProtokolISO (3).zip"
ProtokolISO (2).zip 393 Изтегли документ с име "ProtokolISO (2).zip"
Otchet_11_2021.zip 518 Изтегли документ с име "Otchet_11_2021.zip"
ProtokolISO (1).zip 517 Изтегли документ с име "ProtokolISO (1).zip"
Trim-otchet-30.09.2021.zip 525 Изтегли документ с име "Trim-otchet-30.09.2021.zip"
Otchet_09_2021.zip 566 Изтегли документ с име "Otchet_09_2021.zip"
Otchet_08_2021.zip 639 Изтегли документ с име "Otchet_08_2021.zip"
Otchet_07_2021.zip 587 Изтегли документ с име "Otchet_07_2021.zip"
Trim-otchet-30-06-2021.zip 698 Изтегли документ с име "Trim-otchet-30-06-2021.zip"
Приложение 2-2021.pdf 641 Изтегли документ с име "Приложение 2-2021.pdf"
Приложение 1-2021.pdf 629 Изтегли документ с име "Приложение 1-2021.pdf"
Otchet_06_2021.zip 719 Изтегли документ с име "Otchet_06_2021.zip"
Otchet_05_2021.zip 630 Изтегли документ с име "Otchet_05_2021.zip"
Otchet_04_2021.zip 689 Изтегли документ с име "Otchet_04_2021.zip"
Otchet_03_2021.zip 661 Изтегли документ с име "Otchet_03_2021.zip"
Otchet_02_2021.zip 662 Изтегли документ с име "Otchet_02_2021.zip"
Otchet_01_2021.zip 683 Изтегли документ с име "Otchet_01_2021.zip"
Trim-otchet-31.03.2021 г.zip 697 Изтегли документ с име "Trim-otchet-31.03.2021 г.zip"
Otchet_12_2020.zip 727 Изтегли документ с име "Otchet_12_2020.zip"
ГФО 2020 Априлци-6101.zip 699 Изтегли документ с име "ГФО 2020 Априлци-6101.zip"
Budget_2021_6101_1.xls 707 Изтегли документ с име "Budget_2021_6101_1.xls"
Приложение 4-Инвест.програма_2021 коригирана.pdf 463 Изтегли документ с име "Приложение 4-Инвест.програма_2021 коригирана.pdf"
Решение №229 от 24.02.2021 на ОбС.pdf 788 Изтегли документ с име "Решение №229 от 24.02.2021 на ОбС.pdf"
ПЛАН-СМЕТКА за необходимите разходи за дейностите по чл.66 от ЗМДТ за поддържане на чистотата на територията на Община Априлци за 2021 г..pdf 619 Изтегли документ с име "ПЛАН-СМЕТКА за необходимите разходи за дейностите по чл.66 от ЗМДТ за поддържане на чистотата на територията на Община Априлци за 2021 г..pdf"
Приложение 4-Инвест.програма_2021.pdf 733 Изтегли документ с име "Приложение 4-Инвест.програма_2021.pdf"
Macroramka_2021.pdf 609 Изтегли документ с име "Macroramka_2021.pdf"
Otchet_04_2021.zip 560 Изтегли документ с име "Otchet_04_2021.zip"
Решение 233 от 16.03.2021 на ОбС.pdf 1002 Изтегли документ с име "Решение 233 от 16.03.2021 на ОбС.pdf"
Budget_2021_6101.xls 749 Изтегли документ с име "Budget_2021_6101.xls"
4 ПЛАН-СМЕТКА за приходите от такса Битови отпадъци и разходите за поддържане на чистотата на територията на Община Априлци за 2021 г. - публикувано на 19.03.2021 г..xls 694 Изтегли документ с име "4 ПЛАН-СМЕТКА за приходите от такса Битови отпадъци и разходите за поддържане на чистотата на територията на Община Априлци за 2021 г. - публикувано на 19.03.2021 г..xls"
3 ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2021 Г. - публикуван на 19.03.2021 г..pdf 650 Изтегли документ с име "3 ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2021 Г. - публикуван на 19.03.2021 г..pdf"
Приложение 2-2021.xls 714 Изтегли документ с име "Приложение 2-2021.xls"
ГФО 2020 Априлци-6101 (3).zip 915 Изтегли документ с име "ГФО 2020 Априлци-6101 (3).zip"
Otchet_12_2020.zip 2972 Изтегли документ с име "Otchet_12_2020.zip"
Otchet_11_2020.zip 3554 Изтегли документ с име "Otchet_11_2020.zip"
  1. Икономика - финанси на общината - Текуща страница
  2. Документи
  3. Кмет

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: