Читалища

Дата на публикуване: 15.04.2012 21:00
Виж на

 Народно Читалище „СВЕТЛИНА - 1895 г."Виж на карта

БУЛСТАТ: 000283616
гр. Априлци, кв. Ново село,
пл.„Априлско Въстание" № 5                                    
тел. за контакти: 0878719825
e-mail: chit_svetlina@abv.bg
Председател:
ДОНЧО ХРИСТОВ ПАЧНИКОВ
Секретар:
ДЕНИЦА ЛЪЧЕЗАРОВА НИКОЛОВА

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 


 Народно Читалище „БЪДЕЩЕ - 1894 г." 

Виж на карта
БУЛСТАТ: 000283655
гр. Априлци, кв. Острец,

тел. за контакти: 
0885942523
e-mail: chit.badeshte@abv.bg
Председател:
ГАНКА ВАСИЛЕВА ЦВЕТКОВА 
Секретар:
ВЕЛИАНА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Народно Читалище „ПЕТЪР БЕРОН - 1927 г."

Виж на карта
БУЛСТАТ: 000283420
гр. Априлци, кв. Зла река
тел. за контакти: 0889915969
e-mail:
nch_p.beron-1927@abv.bg

Председател:
НАЧО БАНКОВ НАЧЕВ
Секретар:
ЙОНКА ВАСИЛЕВА ДОНКОВА

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Народно Читалище „ПРОСВЕТА - 1927 г."

Виж на карта
БУЛСТАТ: 000283121
гр. Априлци, кв. Видима
тел. за контакти: 0888641317
e-mail:
prosveta1927vidima@abv.bg
Председател:
МЛАДЕН ИЕРЕМИЕВ КОЛЕВ 
Секретар:
ХРИСТИНА ВАСИЛЕВА КОЛЕВА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Народно Читалище „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - 1902 г."
 
Виж на карта
БУЛСТАТ: 000283114
Община Априлци, с. Велчево
тел. за контакти: 0892313831
e-mail:
ico_hrisi@abv.bg
Председател:
ЦВЯТКО СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

Секретар:
ХРИСТИНА ПЕТКОВА ХРИСТОВА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА


 


Наименование Брой тегления
Програма за развитие на читалищната дейност 2021.docx 930 Изтегли документ с име "Програма за развитие на читалищната дейност 2021.docx"

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: