Пешеходни маршрути

Дата на публикуване: 30.01.2014 09:35

ПЕШЕХОДНИ МАРШРУТИ:

• Гр. Априлци, кв. Острец– Тръгва се от моста на мах. Събевци по горски път . За 3.30 мин.  се излиза на местност. Зелена ливада  От тук се открива  прекрасна панорамна гледка  към вр. Марагидик. Има оборудвано място за пикник – навес., пещ и огнище. На около 5 мин. В югоизточна посока има малък извор.
Преходът е с обща дължина – 4.683 км.
Преминава се за 1.30 ч. /без пикник/

Времетраене на  пешеходни туристически маршрути :


• гр. Априлци- кв. Зла река  / х. Зора/ – 1 км
• гр. Априлци /Видима/ - м. Козарката – х. Плевен  - 9.5 км.-за около 2.40 мин.
• Гр. Априлци  /Видима /– м. Мазането  – х. Плевен –вр. Ботев – х. Рай – 22.36 км
• Гр. Априлци – ВЕЦ Видима- м. Мазането – х.Плевен – вр. Ботев – м. Козарката – гр. Априлци – 35.55 км
• Гр. Априлци – м. Козарката – х. Плевен – 14.45 км
• Х. Плевен – Водни дупки – 2.83 км
• Гр. Априлци/Острец/ - Рибна река-м. Бунаря-  паметник Цанко Дюстабанов - - 5.07 км
• Вр. Ботев - - х. Тъжа – гр. Априлци – 22.17 км
Гр. Априлци /кв. Острец/ - х. Тъжа – 7.80 км
• от  х.Тъжа – вр. „Русалка” /Марагидик / -1 час
• х.”Тъжа” – Кадемлийско пръскало – 2.40 ч.
• х. „Тъжа” – вр. Ботев – 4.30 ч.
• х.”Тъжа”- Русалии – заслон Маринка – 1.40 ч.
• гр. Априлци/кв.Острец/ - Христова стружна – х.Тъжа- вр. Марагидик – 4.40 ч.
• х.Плевен – местн. Поляници – вр. Жълтец – Пещта – х. Плевен-1.40 ч.
• гр. Априлци- м. Турски рът – м. Кънчевото – х. Тъжа – 21.58 км
• гр. Априлци – м. Брусовете – с. Черни Осъм – 28.70 км


Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: