"По пътя на балканджиите" и "Следотърсачи в природата"

Дата на публикуване: 27.11.2020 14:20
Маршрут "По пътя на балканджиите"Маршрутът „По пътя на балканджиите" преминава през Парков участък „Стоките" на Национален парк „Централен Балкан". Той представя темата за балканджиите и връзката им с планината. Пътеката започва при водослива на Турски дол с Пръскалска река на около 840 м надморска височина и по Турски рът се изкачва до 1 372 м. Преходът е с обща дължина около 9,5 км и продължава около 6 часа.

Маркираната пътека ви отвежда в една от най-интересните защитени територии в България, запознава ви с Национален парк Централен Балкан. От край време наричат тези земи люлка на българщината и хранилище за националната ни култура. Маршрутът „По пътя на балканджиите" следва стъпките на тези горди планинци - балканджиите, разказва за техните селища и особеностите на балканджийския начин на живот, за техния бит и култура.

Преходът е с дължина около  5.07 км.
Продължителност на маршрута около  3ч.

Тръгва се от гр. Априлци , кв. Видима, по билото на Турски рид. От там тръгва по Пандушка пътека, пресича Турски дол и след преход през гора стига до малка полянка на Илчов средок. От там след преход по хоризонтала с леко спускане достига до местн. Свиновете. Там пътеката се разделя на две. Единият маршрут отвежда към Чакалото на Турски дол и началото на местн. Плевнята. Другият маршрут продължава до паметника на Цанко Дюстабанов. От това място маршрутът може да се завърти обратно към местн. Свиновете и към началото на местн. Плевнята или да продължи по пътека до кв. Острец.Маршрут "Следотърсачи в природата"

От маршрута „Следотърсачи в природата" ще разберете, че следите в природата са всички понякога много малки и слабо забележими доказателства за съществуването на живот около нас, за взаимоотношенията между живите същества и тяхната връзка с неживата природа.
По време на движение по пътеката ние ще обърнем повече внимание на стъпките на бозайниците. Всичко, което може да ни даде информация за природата около нас и човешката намеса в нея, ще бъде внима­телно проследено. Благодарение на табелите и во­дачите ще се почувствате като следовател по пъ­тя на важни разкрития, а седлото ще Ви върне пове­че от хилядолетие назад във времето при първите българи, които от височината на своя кон бавно са напредвали по пътя си в завладяване на нови тери­тории, разчитайки най-важните за тях следи в при­родата.

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: