"Мануилите - интервю с членестоноги" и "Свети Илия разказва и предсказва"

Дата на публикуване: 27.11.2020 14:20
"Мануилите - интервю с членестоноги"

Започва от гр. Априлци /кв. Острец посока ул. ”Русалийски проход„ – мах. Боевци на 1 км се стига до отклонение на ляво. Трасето продължава с изкачване в посока  местността „Мануилите”. Трасето продължава на около 800 м в посока кв. Острец по път с каменна настилка.

Благодарихте ли на членестоногите днес? Такъв въпрос ще стресне всеки. Защо трябва да обръщаме внимание на бръмбарите, паяците или бързо преминаващите през стаите ни многоножки?
Маршрутът „Интервю с членестоноги" ще Ви разкаже за тези животни и заедно ще им благодарим, че ги има. Ще разберете защо днес живеем в ерата на насекомите и кои са другите животни, които трябва да почитаме. Като близки приятели. Много от вашите Защо? ще отпаднат бързо. Когато се запознаете по-отблизо с тях.

Продължителност на маршрута – около 2 часа.


Маршрут "Свети Илия разказва и предсказва"


Разположен от центъра на гр. Априлци по посока „Девически манастир”, продължава до разклон на каменен мост наляво през  мах. Пъровци, мах. „Свинова поляна”, стига до чешма с беседка и огнище за пикник, 2 броя скачени водни басейни. Продължава след остър завой и разклон на асфалтовия път наляво до местността „Свети Илия”. В близост до него има изграден радиопредавателен център на гр. Априлци.

Според народната представа Свети Илия е господар на гръмотевицата и светкавицата.Той препуска из облаците с колесница впрегната в бързи коне, чиито копита са подковани със злато. При препускането по небесния калдаръм / облаците/ и от чаткането на копитата излизат искри.

Продължителност на маршрута – около 2 часа. / 3 км./  1. \"Мануилите - интервю с членестоноги\" и \"Свети Илия разказва и предсказва\" - Текуща страница
  2. "По пътя на балканджиите\\" и \\"Следотърсачи в природата\\"
  3. Конни и велосипедни маршрути
  4. Екопътеки
  5. Пешеходни маршрути
  6. Спорт
  7. История

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: