Социалната услуга „Асистентска подкрепа“

Дата на публикуване: 21.07.2021 15:21

О Б Я В А

за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

 

Във връзка с предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, Община Априлци обявява прием на документи за заемане на длъжността „Социален асистент“.

 „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в нетрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице, назначено на длъжност „Социален асистент“.

Основни задължения, съгласно чл. 93, ал. 1 от Закона за социалните услуги, на социалния асистент са подкрепа на потребителите за: самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и домакински дейности, комуникация, съгласно изготвен индивидуален план за грижи.

Лицата, желаещи да бъдат назначени на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”, е необходимо да подадат заявление-декларация (по образец), придружено от следните документи:

  1. Документ за самоличност (за справка);
  2. Автобиография по образец;
  3. Копие на документ за завършено образование;
  4. Копие на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (ако е приложимо).

Пакетът документи за кандидатстване може да бъде изтеглен от официалната интернет страница на Община Априлци на адрес: www.obshtina-apriltsi.com, или получен на място в сградата на общинска администрация етаж I – „Общински център за информация и услуги на гражданите” .

Документите могат да се подават всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч.

С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент“ ще бъдат сключени трудови договори на 8 часов работен ден.

 

Допълнителна информация може да бъде получена на телефон: 06958/2222.

Приложения към обявата:
Автобиография за социален асистент
Заявление-декларация за социален асистент
Заявление-декларация за потребител
Заявка за ползване на социални услугиНаименование Брой тегления
заявление-декларация социален асистент.docx 274 Изтегли документ с име "заявление-декларация социален асистент.docx"
заявление - декларация - потребител (2).docx 227 Изтегли документ с име "заявление - декларация - потребител (2).docx"
Заявка за ползване на социални услуги.docx 246 Изтегли документ с име "Заявка за ползване на социални услуги.docx"
автобиография.doc 234 Изтегли документ с име "автобиография.doc"

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: