Допълнително споразумение към договор за БФП № BG05M9OP001-6.002-0190-C01, формуляр № BG05M9OP001-6.004-0110 по Процедура „Патронажна грижа + - Компонент 2“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. за продължаване срока на услугите с 6 месеца

Дата на публикуване: 23.05.2022 14:29

На 16.05.2022 г. Кметът на Община Априлци и Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. сключиха допълнително споразумение към договор за БФП № BG05M9OP001-6.002-0190-C01, формуляр № BG05M9OP001-6.004-0110 по Процедура „Патронажна грижа + - Компонент 2“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. за продължаване срока на услугите с 6 месеца.

Цялата информация можете да прочетете ТУК


Наименование Брой тегления
Удължаване срока на договора.pdf 335 Изтегли документ с име "Удължаване срока на договора.pdf"
 1. M9OP001-6.004-0110 по Процедура „Патронажна грижа + - Компонент 2“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. за продължаване срока на услугите с 6 месеца... - Текуща страница
 2. Покана за обществено обсъждане
 3. ОБЩИНА АПРИЛЦИ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА“
 4. Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05SFPR002-2.001-0098-C01   „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА АПРИЛЦИ“, ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027 Г.
 5. Проект „Грижа в дома в Априлци”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 за предоставяне на интегрирани здравно – социални услуги в домашна среда ОБЩИНА АПРИЛЦИ
 6. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД” - 2021-2027 г.
 7. О Б Я В А за подаване на заявления за подбор на персонал за осигуряване на подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавната дейност във връзка с разпространението на COVID-19
 8. Социалната услуга „Асистентска подкрепа“
 9. ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + в ОБЩИНА АПРИЛЦИ\"
 10. Проект \"Топъл обяд\" - 2020
 11. ОБЩИНА АПРИЛЦИ СТАРТИРА ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 3“

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: