Отчети

Дата на публикуване: 12.04.2017 10:39

Отчет за дейността на Общински съвет - Априлци и на неговите комисии за периода юли 2021 г. – декември 2021 година.
Отчет за дейността на Общински съвет - Априлци и на неговите комисии за периода януари
2021 г. – юни 2021 година.
Отчет за дейността на Общински съвет - Априлци и на неговите комисии за периода юли 2020 г. – декември 2020 година.
Отчет за дейността на Общински съвет - Априлци и на неговите комисии за периода януари 2020 г. – юни 2020 година.

Отчет за дейността на Общински съвет - Априлци и на неговите комисии за периода юли 2019 г. – декември 2019 година.
Отчет за дейността на Общински съвет - Априлци и на неговите комисии за периода януари 2019 г. – юни 2019 година.
 ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет- Априлци и на неговите комисии за ВТОРОТО шестмесечие на 2018 година.
 Списък на присъствията на общинските съветници за периода от 07.2018 г. до 12.2018 г.
ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет- Априлци и на неговите комисии за ВТОРОТО шестмесечие на 2017 година.
  Списък на присъствията на общинските съветници за периода от 07.2017г. до 12.2017г.
  ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет- Априлци и на неговите комисии за ПЪРВОТО шестмесечие на 2017 година. 
  ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет- Априлци и на неговите комисии за ПЪРВОТО шестмесечие на 2016 година.

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет- Априлци и на неговите комисии за ВТОРОТО шестмесечие на 2016 година.
ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет - Априлци и на неговите комисии за периода декември 2014 г. – май 2015 година.

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет - Априлци и на неговите комисии за периода  01.06.2014 г. – 30.11.2014 година

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет - Априлци и на неговите комисии за периода  01.12. 2013г. – 31.05.2014 година.
ОТЧЕТ за дейността на общински съвет Априлци и неговите комисии за ВТОРОТО шестмесечие на 2013 година.
ОТЧЕТ за дейността на общински съвет Априлци и неговите комисии за ПЪРВОТО шестмесечие на 2013 година.

 
ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет – Априлци, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация за периода ОКТОМВРИ 2011г. – ЮНИ 2012 г.
  ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет – Априлци, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация за периода ЮЛИ 2012г. – НОЕМВРИ 2012 г.

Наименование Брой тегления
отчет обс 07 -12.2021.docx 251 Изтегли документ с име "отчет обс 07 -12.2021.docx"
отчет обс 01-06.2021.docx 333 Изтегли документ с име "отчет обс 01-06.2021.docx"
отчет обс 07.-12.2020.pdf 617 Изтегли документ с име "отчет обс 07.-12.2020.pdf"

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: