Заседания

Дата на публикуване: 08.09.2013 21:00
Архив на покани и протоколи от заседания на Общински съвет - Априлци и Постоянните комисии към него за 2013 г.
Архив на покани и протоколи от заседания на Общински съвет - Априлци и Постоянните комисии към него за 2014 г.

Архив на покани и протоколи от заседания на Общински съвет - Априлци и Постоянните комисии към него за 2015 г.
 Архив на протоколи от заседания на Общински съвет - Априлци и Постоянните комисии към него за 2016 г.
Архив на протоколи от заседания на Общински съвет - Априлци и Постоянните комисии към него за 2017 г.

                                                                                    месец Септември 2022г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 20.09.2022г.     
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 20.09.2022г.                                                                            
 
                                                                                       месец Август 2022г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 16.08.2022г.     
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 16.08.2022г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 25.08.2022г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 25.08.2022г.

                                                                                        месец Юли 2022г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 19.07.2022г.     
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 19.07.2022г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 28.07.2022г.

                                                                                        месец Юни 2022г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 21.06.2022г.     
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 21.06.2022г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 30.06.2022г.


                                                                                        месец Май 2022г.
Протокол от извънредно заседание на ОбС - Априлци - 17.05.2022г.
Протокол от извънредно заседание на ОбС - Априлци - 17.05.2022г.
Протокол от извънредно заседание на ОбС - Априлци - 17.05.2022г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 17.05.2022г.     
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 17.05.2022г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 26.05.2022г.

                                                                                      месец Aприл 2022г.
Протокол от съвместно заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки и Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 07.04.2022г.
Протокол от извънредно заседание на ОбС - Априлци - 11.04.2022г.
Протокол от извънредно заседание на ОбС - Априлци - 19.04.2022г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 19.04.2022г.     
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 19.04.2022г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 28.04.2022г.

                                                                                      месец Март 2022г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 22.03.2022г.     
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 22.03.2022г.

Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 31.03.2022г.

                                                                                  месец Февруари 2022г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 15.02.2022г.     
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 15.02.2022г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия за противодействие на корупцията - 15.02.2022г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 24.02.2022г.


                                                                                   месец Януари 2022г.                
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 18.01.2022г.     
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 18.01.2022г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия за противодействие на корупцията - 18.01.2022г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 27.01.2022г.


                                                                                 месец Декември 2021г.                
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 21.12.2021г.     
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 21.12.2021г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 30.12.2021г.

                                                
                                                                                  месец Ноември 2021г. 
Протокол от извънредно заседание на ОбС - Априлци - 12.11.2021г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 16.11.2021г.     
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 16.11.2021г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 25.11.2021г.
                                                                   
                                                                                  месец Октомври 2021г. 
Протокол от извънредно заседание на ОбС - Априлци - 19.10.2021г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 19.10.2021г.     
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 19.10.2021г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 28.10.2021г.

                                                                                  месец Септември 2021г. 
Протокол от извънредно заседание на ОбС - Априлци - 07.09.2021г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 21.09.2021г.     
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 21.09.2021г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 30.09.2021г.

                                                                                    месец Август 2021г. 
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 18.08.2021г.     
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 18.08.2021г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 26.08.2021г.

                                                                                    месец Юли 2021г.
Протокол от извънредно заседание на ОбС - Априлци - 12.07.2021г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 20.07.2021г.     
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 20.07.2021г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 29.07.2021г.

                                                                                   месец Юни 2021г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 15.06.2021г.     
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 15.06.2021г.
Протокол от извънредно заседание на ОбС - Априлци - 15.06.2021г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 24.06.2021г.

                                                                                   месец Май 2021г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 18.05.2021г.     
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 18.05.2021г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 27.05.2021г.

                                                                                  месец Април 2021г.                                                   
Протокол от извънредно заседание на ОбС - Априлци - 20.04.2021г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 20.04.2021г.     
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 20.04.2021г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 29.04.2021г.

                                                                                  месец Март 2021г.
Протокол от извънредно заседание на ОбС - Априлци - 16.03.2021г.
Протокол от извънредно заседание на ОбС - Априлци - 16.03.2021г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 16.03.2021г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 25.03.2021г.

                                                                              месец Февруари 2021г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 16.02.2021г.     
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 16.02.2021г.
Протокол от съвместно заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки  и  Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 16.02.2021г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 24.02.2021г.

                                                                                месец Януари 2021г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 19.01.2021г.     
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 19.01.2021г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 28.01.2021г.

                                                                              месец Декември 2020г.
Протокол от извънредно заседание на ОбС - Априлци - 11.12.2020г.

Протокол от извънредно заседание на ОбС - Априлци - 11.12.2020г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 21.12.2020г.     
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 21.12.2020г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 30.12.2020г.

                                                                              месец Ноември 2020г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 17.11.2020г.     
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 17.11.2020г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 26.11.2020г.

                                                                             месец Октомври 2020г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 20.10.2020г.     
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 20.10.2020г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 29.10.2020г.

                                                                            месец Септември 2020г.
Протокол от извънредното заседание на ОбС - Априлци - 15.09.2020г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 15.09.2020г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 15.09.2020г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 24.09.2020г.

                                                                                месец Август 2020г.
Протокол от извънредното заседание на ОбС - Априлци - 07.08.2020г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 18.08.2020г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 18.08.2020г.
Протокол от извънредното заседание на ОбС - Априлци - 19.08.2020г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 27.08.2020г.

                                                                                  месец Юли 2020г.                                                                                               
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 21.07.2020г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 21.07.2020г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 30.07.2020г.


                                                                                 месец Юни 2020г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 16.06.2020г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 25.06.2020г.

                                                                                               месец Maй 2020г.                                                                                               
Протокол от извънредното заседание на ОбС - Априлци - 12.05.2020г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 19.05.2020г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 19.05.2020г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 28.05.2020г.

                                                                                              месец Април 2020г.                                                                                               
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 21.04.2020г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 21.04.2020г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 30.04.2020г.


                                                                                                месец Март 2020г.                                                                                               
Протокол от извънредното заседание на ОбС - Априлци - 05.03.2020г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 17.03.2020г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 17.03.2020г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 26.03.2020г.


                                                                                             месец Февруари
 2020г.                                                                                               
Протокол от извънредното заседание на ОбС - Априлци - 05.02.2020г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 18.02.2020г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 18.02.2020г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 27.02.2020г.

                                                                                              месец
Януари
 2020г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 20.01.2020г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 20.01.2020г.
Протокол от съвместно заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки и  Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 27.01.2020г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 30.01.2020г.


                                                                                            месец Декември 2019г.
Протокол от редовно заседание на ОбС - Априлци от 27.12.2019г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 17.12.2019г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 17.12.2019г.
                                                                                             месец Ноември 2019 г
Протокол от редовно заседание на ОбС - Априлци от 28.11.2019 г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, екология и околна среда, проведено на 19.11.2019 г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси, икономическо развитие, туризъм, евроинтеграция, проведено на 19.11.2019 г.
Протокол от заседание на Временната комисия за изработване на „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация” за мандат 2019-2023 г. - проведено на 19.11.2019 г.
Протокол от заседание на Временната комисия за изработване на „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация” за мандат 2019-2023 г. - проведено на 11.11.2019 г.
Протокол от извънредно заседание на ОбС - Априлци, проведено на 11.11.2019 г.
Протокол от ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС - АПРИЛЦИ, МАНДАТ 2019-2023 година, проведено на 07.11.2019 г.
месец Октомври 2019 г.
месец Септември 2019 г.
месец Август 2019 г.
Протокол от редовно заседание на ОбС - Априлци от 29.08.2019 г.
Протокол от извънредно заседание на ОбС - Априлци, проведено на 15.08.2019 г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, екология и околна среда, проведено на 20.08.2019 г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси, икономическо развитие, туризъм, евроинтеграция, проведено на 20.08.2019 г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси, икономическо развитие, туризъм, евроинтеграция, проведено на 26.08.2019 г.
месец Юли 2019 г.
месец Юни 2019 г.
месец Май 2019 г.
месец Април 2019 г.
месец Март 2019 г.
месец Февруари 2019 г.
месец Януари 2019 г.
Протокол от редовно заседание на ОбС - Априлци от 31.01.2019 г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, екология и околна среда, проведено на 22.01.2019 г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси, икономическо развитие, туризъм, евроинтеграция, проведено на 22.01.2019 г.
Протокол от съвместно заседание на комисиите към ОбС - Априлци от 22.01.2019 г.
Протокол от извънредно заседание на ОбС - Априлци от 01.02.2019 г.

месец Декември 2018г.
месец Ноември 2018г.
Протокол от извъредно заседание на ОбС - Априлци от 05.11.2018 г., 13:30 ч.   
Протокол от извъредно заседание на ОбС - Априлци от
05.11.2018 г., 14:30 ч.
Протокол от редовно заседание на ОбС - Априлци от 29.11.2018 г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, екология и околна среда, проведено на 20.11.2018 г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси, икономическо развитие, туризъм, евроинтеграция, проведено на 20.11.2018 г. 


месец Октомври 2018г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия за противодействие на корупцията към ОбС Априлци от 25.10.2018 г.
Протокол от редовно заседание на ОбС - Априлци от 25.10.2018 г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, екология и околна среда, проведено на 16.10.2018 г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси, икономическо развитие, туризъм, евроинтеграция, проведено на 16.10.2018 г.

месец Септември 2018г.

месец Август 2018г.
месец Юли 2018г.

  месец Юни 2018г.
ПОКАНА На основание чл. 23, ал.4, т.1 и чл. 25, т.2 и т. 4 от ЗМСМА свиквам заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки към Общински съвет – Априлци на 19.06.2018г. /вторник/ от 13.30 часа в залата на ОбС 
ПОКАНА На основание чл. 23, ал.4, т.1 и чл. 25, т.2 и т. 4 от ЗМСМА свиквам заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност  към Общински съвет – Априлци на 19.06.2018г. /вторник/ от 14,00 часа в залата на ОбС 
Протокол от редовно заседание на ОбС - Априлци от 28.06.2018 г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, екология и околна среда, проведено на 19.06.2018 г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси, икономическо развитие, туризъм, евроинтеграция, проведено на 19.06.2018 г.


месец Май 2018 г.
месец Април 2018 г.
месец Март 2018 г
месец Февруари 2018 г.

Наименование Брой тегления
Протокол БФ-20.09.22г..pdf 11 Изтегли документ с име "Протокол БФ-20.09.22г..pdf"
Протокол ТСУ-20.09.22г..pdf 11 Изтегли документ с име "Протокол ТСУ-20.09.22г..pdf"
Протокол 57.pdf 29 Изтегли документ с име "Протокол 57.pdf"
Протокол ТСУ 2.pdf 27 Изтегли документ с име "Протокол ТСУ 2.pdf"
Протокол БФ-16.08.22г..pdf 48 Изтегли документ с име "Протокол БФ-16.08.22г..pdf"
Протокол ТСУ-16.08.22г..pdf 58 Изтегли документ с име "Протокол ТСУ-16.08.22г..pdf"
Протокол 56.pdf 133 Изтегли документ с име "Протокол 56.pdf"
Протокол ТСУ-19.07.22г..pdf 85 Изтегли документ с име "Протокол ТСУ-19.07.22г..pdf"
Протокол БФ-19.07.22г...pdf 166 Изтегли документ с име "Протокол БФ-19.07.22г...pdf"
Протокол 56..pdf 221 Изтегли документ с име "Протокол 56..pdf"
Протокол 55.pdf 240 Изтегли документ с име "Протокол 55.pdf"
Протокол ТСУ - 21.06.2022г..pdf 272 Изтегли документ с име "Протокол ТСУ - 21.06.2022г..pdf"
Протокол БФ-21.06.2022г..pdf 312 Изтегли документ с име "Протокол БФ-21.06.2022г..pdf"
Протокол 54.pdf 283 Изтегли документ с име "Протокол 54.pdf"
Протокол 52.pdf 403 Изтегли документ с име "Протокол 52.pdf"
Протокол БФ - 17.05.2022г..pdf 355 Изтегли документ с име "Протокол БФ - 17.05.2022г..pdf"
Протокол 51.pdf 232 Изтегли документ с име "Протокол 51.pdf"
Протокол 53.pdf 365 Изтегли документ с име "Протокол 53.pdf"
Протокол ТСУ-17.05.2022г..pdf 359 Изтегли документ с име "Протокол ТСУ-17.05.2022г..pdf"
Протокол 50 - 28.04.22г..pdf 531 Изтегли документ с име "Протокол 50 - 28.04.22г..pdf"
Протокол ТСУ - 19.04.2022г..pdf 589 Изтегли документ с име "Протокол ТСУ - 19.04.2022г..pdf"
Протокол 49.pdf 585 Изтегли документ с име "Протокол 49.pdf"
Протокол БФ - 19.04.2022г.docx.pdf 618 Изтегли документ с име "Протокол БФ - 19.04.2022г.docx.pdf"
Протокол 48.pdf 383 Изтегли документ с име "Протокол 48.pdf"
Протокол ТСУ + БФ 2022.pdf 673 Изтегли документ с име "Протокол ТСУ + БФ 2022.pdf"
Протокол 47.pdf 756 Изтегли документ с име "Протокол 47.pdf"
Протокол ТСУ-22.03.22.pdf 748 Изтегли документ с име "Протокол ТСУ-22.03.22.pdf"
Протокол БФ-22.03.22.pdf 676 Изтегли документ с име "Протокол БФ-22.03.22.pdf"
Протокол 46.pdf 833 Изтегли документ с име "Протокол 46.pdf"
Протокол ПК-15.02.22.pdf 909 Изтегли документ с име "Протокол ПК-15.02.22.pdf"
Протокол ТСУ-15.02.22.pdf 886 Изтегли документ с име "Протокол ТСУ-15.02.22.pdf"
Протокол БФ-15.02.22.pdf 759 Изтегли документ с име "Протокол БФ-15.02.22.pdf"
Протокол 45.pdf 917 Изтегли документ с име "Протокол 45.pdf"
Протокол БФ-18.01.22.pdf 879 Изтегли документ с име "Протокол БФ-18.01.22.pdf"
Протокол 44.pdf 802 Изтегли документ с име "Протокол 44.pdf"
Протокол ТСУ-18.01.22.pdf 861 Изтегли документ с име "Протокол ТСУ-18.01.22.pdf"
Протокол ПК-18.01.22.pdf 869 Изтегли документ с име "Протокол ПК-18.01.22.pdf"
Протокол ТСУ-21.12.21г..pdf 1106 Изтегли документ с име "Протокол ТСУ-21.12.21г..pdf"
Протокол БФ-21.12.21г..pdf 1118 Изтегли документ с име "Протокол БФ-21.12.21г..pdf"
Протокол 43.docx 837 Изтегли документ с име "Протокол 43.docx"
Протокол 42.pdf 763 Изтегли документ с име "Протокол 42.pdf"
Протокол ТСУ-16.11.21.pdf 680 Изтегли документ с име "Протокол ТСУ-16.11.21.pdf"
Протокол БФ-16.11.21.pdf 1078 Изтегли документ с име "Протокол БФ-16.11.21.pdf"
Протокол 41.pdf 1026 Изтегли документ с име "Протокол 41.pdf"
Протокол БФ-19.10.21.pdf 1018 Изтегли документ с име "Протокол БФ-19.10.21.pdf"
Протокол 40.pdf 963 Изтегли документ с име "Протокол 40.pdf"
Протокол ТСУ-19.10.21.pdf 1008 Изтегли документ с име "Протокол ТСУ-19.10.21.pdf"
Протокол 39.pdf 1093 Изтегли документ с име "Протокол 39.pdf"
Протокол БФ-21.09.21.pdf 982 Изтегли документ с име "Протокол БФ-21.09.21.pdf"
Протокол ТСУ-21.09.21.pdf 709 Изтегли документ с име "Протокол ТСУ-21.09.21.pdf"
Протокол 38.pdf 1024 Изтегли документ с име "Протокол 38.pdf"
Протокол 37...pdf 1122 Изтегли документ с име "Протокол 37...pdf"
Протокол 37.pdf 1047 Изтегли документ с име "Протокол 37.pdf"
Протокол БФ-18.08.21 (2).pdf 1047 Изтегли документ с име "Протокол БФ-18.08.21 (2).pdf"
Протокол ТСУ-18.08.21 (1).pdf 898 Изтегли документ с име "Протокол ТСУ-18.08.21 (1).pdf"
Протокол 36.pdf 1237 Изтегли документ с име "Протокол 36.pdf"
Протокол ТСУ-20.07.21г.pdf 1027 Изтегли документ с име "Протокол ТСУ-20.07.21г.pdf"
Протокол БФ-20.07.21г.pdf 916 Изтегли документ с име "Протокол БФ-20.07.21г.pdf"
Протокол 35.pdf 780 Изтегли документ с име "Протокол 35.pdf"
Протокол 34.pdf 1274 Изтегли документ с име "Протокол 34.pdf"
Протокол БФ-15.06.21.pdf 1512 Изтегли документ с име "Протокол БФ-15.06.21.pdf"
Протокол 33.pdf 1191 Изтегли документ с име "Протокол 33.pdf"
Протокол ТСУ-15.06.21.pdf 1507 Изтегли документ с име "Протокол ТСУ-15.06.21.pdf"
Протокол 32.pdf 1004 Изтегли документ с име "Протокол 32.pdf"
Protokol TSU-18.05.21.pdf 1280 Изтегли документ с име "Protokol TSU-18.05.21.pdf"
Protkolo BF - 18.05.21.pdf 1391 Изтегли документ с име "Protkolo BF - 18.05.21.pdf"
Протокол 31..pdf 1080 Изтегли документ с име "Протокол 31..pdf"
Протокол 31.docx 1249 Изтегли документ с име "Протокол 31.docx"
Protokol BF - 20.04.21.pdf 1447 Изтегли документ с име "Protokol BF - 20.04.21.pdf"
Protokol TSU - 20.04.21.pdf 1555 Изтегли документ с име "Protokol TSU - 20.04.21.pdf"
Протокол 30.pdf 1576 Изтегли документ с име "Протокол 30.pdf"
Протокол 29.docx 1206 Изтегли документ с име "Протокол 29.docx"
Протокол ТСУ.docx 1362 Изтегли документ с име "Протокол ТСУ.docx"
Протокол 28.docx 1554 Изтегли документ с име "Протокол 28.docx"
Протокол 27.docx 1462 Изтегли документ с име "Протокол 27.docx"
Протокол 26.pdf 1509 Изтегли документ с име "Протокол 26.pdf"
Protokol TSU-16.02.21.pdf 1771 Изтегли документ с име "Protokol TSU-16.02.21.pdf"
Protokol BF+TSU 16.02.21.pdf 1385 Изтегли документ с име "Protokol BF+TSU 16.02.21.pdf"
Protokol BF-16.02.21.pdf 1609 Изтегли документ с име "Protokol BF-16.02.21.pdf"
Протокол 25.pdf 1208 Изтегли документ с име "Протокол 25.pdf"
Protokol TSU.19.01.21.pdf 1429 Изтегли документ с име "Protokol TSU.19.01.21.pdf"
Protokol BF.19.01.21.pdf 1559 Изтегли документ с име "Protokol BF.19.01.21.pdf"
Protokol TSU.pdf 1207 Изтегли документ с име "Protokol TSU.pdf"
Protokol BF.pdf 1941 Изтегли документ с име "Protokol BF.pdf"
Протокол 24.docx 1489 Изтегли документ с име "Протокол 24.docx"
Protokol TSU.pdf 1751 Изтегли документ с име "Protokol TSU.pdf"
Protokol BF.pdf 2096 Изтегли документ с име "Protokol BF.pdf"
Protokol 22.pdf 1419 Изтегли документ с име "Protokol 22.pdf"
Protokol 23.pdf 1968 Изтегли документ с име "Protokol 23.pdf"
Протокол ТСУ.pdf 1629 Изтегли документ с име "Протокол ТСУ.pdf"
Протокол БФ.pdf 1622 Изтегли документ с име "Протокол БФ.pdf"
Протокол 21.pdf 1402 Изтегли документ с име "Протокол 21.pdf"

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: