Общински съветници и комисии към ОбС

Дата на публикуване: 02.11.2023 16:10
Общински съвет Априлци

Стелиян Пенков Нунев
- Председател на Общински съвет - Априлци


                                           Списък на общинските съветници мандат 2023-2027г. 
 
1. Глория Емилова Данчева - ПП "Възраждане"
2. Даниела Михайлова Петкова - ПП "ГЕРБ"
3. Ивайло Маринов Милков -  ПП "ГЕРБ"
4. Иван Митев Якимов - ПП "ГЕРБ"
5. Красимира Илиева Пенкова - ПП "Възраждане"
6. Мария Димчева Кокошарова - ПП "Възраждане"
7. Михаил Мирославов Кукенски - ПП "ГЕРБ"
8. Младен Иеремиев Колев - ПП "ГЕРБ"
9. Петко Павлов Павлов - ПП "ГЕРБ"
10. Росен Стоянов Цаков - ПП "ГЕРБ"
11. Стелиян Пенков Нунев - ПП "ГЕРБ"

 
КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АПРИЛЦИ

                                
Комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки

Председател: Даниела Петкова
Секретар: Красимира Пенкова
Членове: Глория Данчева
                  Ивайло Милков
                  Иван Якимов
                  Петко Павлов
                  Росен Цаков

Комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околно среда, спорт, обществен ред и сигурност

Председател: Младен Колев
Секретар: Глория Данчева

Членове: Даниела Петкова
                  Иван Якимов
 

                  Мария Кокошарова
                  Михаил Кукенски
                  Петко Павлов

Комисия за противодействие на корупцията

Председател: Петко Павлов
Секретар: Мария Кокошарова
Членове: Росен Цаков 


Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: