Общински съветници и комисии към ОбС

Дата на публикуване: 14.04.2012 21:00
Общински съвет Априлци

Стелиян Пенков Нунев
- Председател на Общински съвет - Априлци


Списък на общинските съветници мандат 2019-2023
 

1. Даниела Михайлова Петкова - ПП "ГЕРБ"
2. Деница Лъчезарова Николова - ПП "БСП"
3. Димитър Кирилов Кокошаров -  МК "НФСБ (СДС, БДС - РАДИКАЛИ, ДБГ)"
4. Иван Митев Якимов - ПП "ГЕРБ"
5. Младен Иеремиев Колев - ПП "ГЕРБ"
6. Начо Банков Начев - МК "НФСБ (СДС, БДС - РАДИКАЛИ, ДБГ)"
7. Пепа Костадинова Колева - ПП "ГЕРБ"
8. Петко Павлов Павлов - ПП "ГЕРБ"
9. Стелиян Пенков Нунев - ПП "ГЕРБ"
10. Събчо Илиев Лалев - ПП "БСП"
11.Тотю Ненов Ненов -  ПП "ГЕРБ"

 
КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АПРИЛЦИ

                                
Комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки

Председател: Пепа Колева

Секретар: Иван Якимов

Членове:  Даниела Петкова
                  Младен Колев
                  Тотю Ненов
                  Димитър Кокошаров
                  Събчо Лалев


Комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околно среда, спорт, обществен ред и сигурност

Председател: Младен Колев

Секретар:
 Тотю Ненов


Членове:  Петко Павлов
                  Пепа Колева
                  Иван Якимов
                  Деница Николова
                  Начо Начев
                
Комисия за противодействие на корупцията

Председател: Петко Павлов

Секретар: Деница Николова

Членове:
 Начо Начев 


Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: