ГРАФИК на постоянните комисии и редовните заседания

Дата на публикуване: 12.04.2017 11:16
 
                                                                                      Месец Септември 2022г. 
20.09.2022г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.
29.09.2022г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.  

                                                                                        Месец Август 2022г. 
16.08.2022г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.
25.08.2022г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.      
25.08.2022г. - Заседание на Постоянната комисия по ТСУ към ОбС Априлци - 15:00ч.

                                                                                         Месец Юли 2022г. 
19.07.2022г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.
28.07.2022г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.                                                                                  

                                                                                         Месец Юни 2022г. 
21.06.2022г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.
30.06.2022г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч. 

                                                                                         Месец Maй 2022г.   
17.05.2022г. - Извънредно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч. 
17.05.2022г. - Извънредно заседание на ОбС Априлци - 13:40ч. 
17.05.2022г. - Извънредно заседание на ОбС Априлци - 13:50ч. 
17.05.2022г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 14:00ч.
26.05.2022г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.                                                 

                                                                                       Месец Април 2022г.   
07.04.2022г. - Съвместно заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.
11.04.2022г. - Извънредно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч. 
19.04.2022г. - Извънредно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч. 
19.04.2022г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:45ч.
28.04.2022г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.                                                                 

                                                                                       Месец Maрт 2022г.   
22.03.2022г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.
31.03.2022г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.    
                                                                  
                                                                                   Месец Февруари 2022г.   
15.02.2022г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.
24.02.2022г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.    

                                                                                    Месец Януари 2022г.   
18.01.2022г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.
27.01.2022г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.    

                                                                                  Месец Декември 2021г.   
21.12.2021г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.
30.12.2021г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.             

                                                                                   Месец Ноември 2021г.   
12.11.2021г. - Извънредно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.  
16.11.2021г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.

25.11.2021г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч. 
                                                                         
                                                                                  Месец Октомври 2021г.   
19.10.2021г. - Извънредно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.   
19.10.2021г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:45ч.

28.10.2021г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч. 
                                                                               
                                                                                  Месец Септември 2021г.   
07.09.2021г. - Извънредно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.   
21.09.2021г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.

30.09.2021г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч. 

                                                                                    Месец Август 2021г.   
18.08.2021г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.
26.08.2021г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.                         

                                                                                     Месец Юли 2021г.   
12.07.2021г. - Извънредно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.     
20.07.2021г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.

29.07.2021г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.

                                                                                     Месец Юни 2021г.   
15.06.2021г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.
15.06.2021г. - Извънредно заседание на ОбС Априлци - 14:15ч.     
24.06.2021г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.

                                                                                    Месец Май 2021г.   
18.05.2021г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.
27.05.2021г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.

                                                                                  Месец Април 2021г.   
20.04.2021г. -  Извънредно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.     
20.04.2021г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:45ч.
29.04.2021г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.

                                                                                   Месец Март 2021г.                                                           
16.03.2021г. -
Извънредно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.     
16.03.2021г. - Извънредно заседание на ОбС Априлци - 14:00ч. 
16.03.2021г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 14:15ч.

25.03.2021г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.

                                                                               Месец Февруари 2021г.
16.02.2021г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.
24.02.2021г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.

                                                                                 Месец Януари 2021г.
19.01.2021г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.
28.01.2021г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.

                                                                                Месец Декември 2020г.
11.12.2020г. - Извънредно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч. 
11.12.2020г. - Извънредно заседание на ОбС Априлци - 14:30ч. 
21.12.2020г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.

30.12.2020г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.    

                                                                                 Месец Ноември 2020г.
17.11.2020г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.
26.11.2020г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.                                                                                       

                                                                                Месец Oктомври 2020г.
20.10.2020г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.
29.10.2020г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.     

                                                                               Месец Септември 2020г.
15.09.2020г. - Извънредно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч. 
15.09.2020г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:45ч.

24.09.2020г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.                                                     

                                                                                   Месец Aвгуст 2020г.
07.08.2020г. - Извънредно заседание на ОбС Априлци - 08:00ч. 
18.08.2020г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.
19.08.2020г. - Извънредно заседание на ОбС Априлци - 17:30ч.   

27.08.2020г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.     
                                       
                                                                                    Месец Юли 2020г.

21.07.2020г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.
30.07.2020г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.       

                                                                        Месец Юни 2020г.
16.06.2020г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.
25.06.2020г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.   
                                                                                 
                                                                                   
                                                                        Месец Maй 2020г.
12.05.2020г. - Извънредно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч. 
19.05.2020г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.
28.05.2020г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.   

                                                                                  М
есец Април 2020г.
21.04.2020г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.
30.04.2020г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.   


                                                                                   Месец Maрт 2020г.
05.03.2020г. - Извънредно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч. 
17.03.2020г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.
26.03.2020г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.                                                             

                                                                               Месец Февруари 2020г.
05.02.2020г. - Извънредно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч. 
18.02.2020г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.
27.02.2020г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.

                                                                                 Месец Януари 2020г.
20.01.2020г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.
27.01.2020г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.

30.01.2020г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч. 
                                             
                                                                               Месец Декември 2019г.
17.12.2019г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.
27.12.2019г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч. 

                                                                               Месец Ноември 2019г.
07.11.2019г. - Заседание за избор на Председател на Общински съвет - 17:00ч.

11.11.2019г. - Извънредно заседание на ОбС Априлци - 13:00ч. 
11.11.2019г. - Заседание на Временната комисия  към Общински съвет – Априлци - 14:00ч.
19.11.2019г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.
19.11.2019г. - Заседание на Временната комисия  към Общински съвет – Априлци - 15:00ч.

28.11.2019г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч. 

                                                                              Месец Oктомври 2019г.  
17.10.2019г. - Извънредно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч. 
    
                                                                             Месец Септември 2019г.
  

17.09.2019г. -  Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.
26.09.2019г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.
 

    
                                                                             Месец Aвгуст 2019г.  
15.08.2019г. - Извънредно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.    
20.08.2019г. -  Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.
29.08.2019г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.
 


                                                                                   Месец Юли 2019г.  

12.07.2019г. - Извънредно заседание на ОбС Априлци - 16:00ч.    
16.07.2019г. -  Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.
25.07.2019г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.
 
  
                                                      
                                                                             
                                                                               Месец Юни 2019г.  
18.06.2019г. -  Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.
27.06.2019г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.
    
                                                      

                                                                                    Месец Maй 2019г.  

21.05.2019г. -  Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.
30.05.2019г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.
    
                                                   

                                                                                  Месец Април 2019г.  

16.04.2019г. -  Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.
25.04.2019г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.
     
                                                   

                                                                                   Месец Март 2019г.  
19.03.2019г. -  Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.
28.03.2019г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.


                                                                           Месец Февруари 2019г.  
19.02.2019г. -  Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.
28.02.2019г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.


                                                                             Месец Януари 2019г.  
22.01.2019г. -  Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30 ч.
22.01.2019г. - Съвместно заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 15:30 ч.
31.01.2019г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30 ч.

01.02.2019г. - Извънредно заседание на ОбС Априлци- 13:30 ч.

                                                                          Месец Декември 2018г.  
18.12.2018г. -  Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30 ч.
27.12.2018 г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30 ч.


                                                                           Месец Ноември 2018г.  
05.11.2018г. -  Извънредно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.
05.11.2018г. -  Извънредно заседание на ОбС Априлци - 14:30ч.
20.11.2018г. -  Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30 ч.
29.11.2018 г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30 ч.


                                                                          Месец Oктомври 2018г.  
16.10.2018г. -  Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30 ч.
25.10.2018 г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30 ч.

25.10.2018г. - Заседание на Постоянна комисия "Комисия за противодействие на корупцията" - 15:00ч.

                                                                             Месец Септември 2018 г.
11.09.2018г. -  Извънредно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.
18.09.2018г. -  Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30 ч.
27.09.2018 г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30 ч.

                                                                            Месец Aвгуст 2018 г.
21.08.2018 г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30 ч.
30.08.2018 г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30 ч.


                                                                             Месец Юли 2018 г.
17.07.2018 г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30 ч.
26.07.2018 г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30 ч.

      
                                                                                Месец Юни 2018 г.
19.06.2018 г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30 ч.
28.06.2018 г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30 ч.

                                                                                Месец Май 2018 г.

22.05.2018 г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30 ч.
31.05.2018 г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30 ч.

                                                                              Месец Април 2018 г.
19.04.2018 г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30 ч.
26.04.2018 г. -
 Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30 ч.

                                                                           Месец Февруари 2018 г.
15.02.2018 г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30 ч.

                                                                             Месец Януари 2018 г.
16.01.2018 г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30 ч.
25.01.2018 г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30 ч
23.01.2018 г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 14:30 ч
30.01.2018 г. - Извънредно заседание на ОбС Априлци- 13:30 ч

                                                                            месец Ноември 2017 г.
14.11.2017 г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30 ч.
23.11.2017 г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30 ч.

                                                                          месец Октомври 2017 г.
09.10.2017 г. - Извънредно заседание на ОбС Априлци-13:30 ч.
17.10.2017 г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30 ч.
26.10.2017 г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30 ч.

                                                                         месец Септември 2017 г.
19.09.2017 г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30 ч.
28.09.2017 г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30 ч.

                                                                             месец Август 2017 г.
22.08.2017 г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30 ч.
31.08.2017 г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30 ч.

                                                                              месец Юли 2017 г.
18.07.2017 г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30 ч.
27.07.2017 г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30 ч.

                                                                              месец Юни 2017 г.
20.06.2017 г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30 ч.
29.06.2017 г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30 ч.

                                                                               месец МАЙ 2017 г.
16.05.2017 г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30 ч.
25.05.2017 г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30 ч

                                                                             месец АПРИЛ 2017 г.
18.04.2017 г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30 ч.
27.04.2017 г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30 ч.

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: