Председател

Дата на публикуване: 15.04.2012 10:17
Стелиян Пенков Нунев
Председател на ОбС Априлци

 

Роден на 05.10.1970г.
Завършил е СА "Д. А. Ценов" - Свищов със специалност „Икономика и управление на промишлеността”.
Женен с едно дете.
Стелиян Нунев е сред учредителите на ПП”ГЕРБ” в Априлци.
Председател на ОбС - Априлци , мандат 2019-2023г.

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: